odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Aktualności

Jak zaoszczędzić na emeryturę?

17/02/2010 r.

Powszechnie publikowane są prognozy, że emerytura z I i II filaru liczona według nowych zasad wyniesie około 60% średnich zarobków danej osoby. Oznacza to znaczny spadek dochodów w wieku emerytalnym, kiedy wiele osób chciałoby jeździć po świecie lub realizować inne marzenia. W tym celu potrzebne są dodatkowe oszczędności. U osób, które dopiero rozpoczęły pracę oraz tych z kilku…

Więcej

Jest szansa, aby nie płacić podatku dochodowego od oszczędności…

17/02/2010 r.

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Razem zebrał w 2009 roku ponad 120 tys. podpisów pod projektem ustawy, która poprzez ulgę podatkową miałaby zachęcić Polaków do oszczędzania na emeryturę. Rocznie osoba, która zdecydowała się odkładać dodatkowe środki na emeryturę mogłaby odpisać sobie od podstawy opodatkowania nawet 12 tys. zł. Innowacyjnym pomysłem jest, aby nie dotyczyło…

Więcej

Ochrona przedemerytalna

11/02/2010 r.

Ochrona przedemerytalna wynika z art. 39 K.P. z dnia 1 czerwca 2004 roku, który brzmi „Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”. W praktyce oznacza to bezpieczeństwo zatrudnienia dla osób, którym…

Więcej

Emerytura dla osób ur. przed 1949r.

09/02/2010 r.

Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. nabywają prawo do emerytury na starych zasadach. Muszą więc spełnić następujące kryteria: osiągnąć wiek emerytalny, wynoszący dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat udowodnić okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn Zachowana została także dla tej grupy wiekowej możliwość przejścia…

Więcej

Emerytura podlegająca koordynacji wspólnotowej

09/02/2010 r.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem osoby pracujące i podlegające ubezpieczeniom społecznym w Polsce, wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego nabywają prawo do świadczeń emerytalnych z ZUS, jeśli spełnią warunki określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. A co z osobami, które pracowały również za granicą?   Takich…

Więcej

Emerytura dla osób ur. po 1948r.

08/02/2010 r.

Osoby ur. od dnia 1.01 1949 r. nabywają prawo do emerytury według nowych zasad, czyli z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem jest osiągnięcie minimalnego wieku emerytalnego. Powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Osoby, które wykonywały pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze mają prawo do obniżonego wieku emerytalnego,…

Więcej

Edukacyjna inicjatywa ZUS

06/02/2010 r.

Obecny system emerytalny został wprowadzony w życie w 1999 r. Jednak po ponad 10 latach jego funkcjonowania nadal brakuje odpowiedniej edukacji społeczeństwa. Każdy zapewne słyszał coś o pierwszym i drugim filarze, jednak duża część Polaków nie wie jak dokładnie funkcjonuje system emerytalny w ich kraju. Zagadnienie przyszłej emerytury dotyczy każdego, dlatego też warto wiedzieć…

Więcej

Emerytura pomostowa i świadczenia dla nauczycieli

04/02/2010 r.

Nauczyciele są jedyną grupą zawodową, która korzystać może z przywileju wcześniejszej emerytury, emerytury pomostowej bądź ze świadczeń kompensacyjnych. Stare zasady przyznawania nauczycielom wcześniejszej emerytury wygasły w grudniu 2008 roku, niemniej jednak osoby, które do końca roku 2008 spełniły określone warunki i nabyły prawo do wcześniejszych emerytur wciąż mogą skorzystać…

Więcej

Przystąpienie do II filaru

04/02/2010 r.

Przystąpić do OFE może jedynie osoba podlegająca ubezpieczeniom społecznym, która opłaca za siebie lub za którą opłacana jest składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przynależność do OFE jest obowiązkowa dla wszystkich osób czynnych zawodowo. Jedyny wyjątek stanowią urodzeni przed 1 stycznia 1949 roku, którzy nie zostali objęci reformą.…

Więcej

Emerytura dla górnika

03/02/2010 r.

Podobnie jak w przypadku emerytur pomostowych dla innych grup zawodowych również górnicy korzystać mogą z tego przywileju w zależności od daty urodzenia i pod rygorem spełnienia dla swojej grupy wiekowej określonych warunków postawionych przez ustawodawcę. Emerytura górnicza dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku Zgodnie z postanowieniem art. 34 ustawy emerytalnej emerytura górnicza…

Więcej

Polecane Artykuły