odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Emerytura Pierwszy Filar ZUS > Dokumenty i formalnosci wymagane przez ZUS

Dokumenty i formalności wymagane przez ZUS

Bez stosownych dokumentów emerytura będzie niższa

28/10/2010 r.

Dokumenty poświadczające okresy zatrudnienia i wysokość poborów są niezbędne do naliczenia kapitału początkowego i uzyskania wyższej emerytury.

Więcej

Od niekorzystnej decyzji ZUS można się odwołać

16/03/2010 r.

Jeśli ZUS odmówił przyznania świadczenia emerytalnego lub wyliczył jego wysokość poniżej oczekiwań, można zaskarżyć tę decyzję do sądu. Odwołanie kieruje się do sądu okręgowego – sądu pracy, właściwego dla miejsca zamieszkania powoda. Sprawę wnieść trzeba w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji zakładu.   Odwołanie składane jest na piśmie. Można zanieść osobiście…

Więcej

Formalności wymagane przez ZUS

10/03/2010 r.

Nie każdy, kto zbliża się do emerytury jest świadomy, że data zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia jest ważna dlatego, iż decyduje m.in. o tym, od jakiej kwoty zostanie przyznane świadczenie (kwota bazowa przyjęta do obliczenia jego wysokości), a także od którego roku można wybrać wynagrodzenie, będące podstawą wymiaru z dziesięciu kolejnych lat kalendarzowych.   Na 30…

Więcej

Dokumenty niezbędne do uzyskania świadczenia emerytalnego

09/03/2010 r.

Żeby złożyć wniosek o obliczenie i przyznanie świadczeń emerytalnych wypełnić należy trzy rodzaje wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych druków – ZUS Rp-1 (wniosek o emeryturę), ZUS Rp-6 (kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych) oraz ZUS Rp-7 (zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu). Dokumenty można pobrać w dowolnym oddziale ZUS lub bezpośrednio…

Więcej

Dokumenty wymagane do emerytury

17/02/2010 r.

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest na wniosek osoby ubiegającej się o to świadczenie. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, dane adresowe, wskazanie dyspozycji dotyczących sposobu…

Więcej

Emerytura podlegająca koordynacji wspólnotowej

09/02/2010 r.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem osoby pracujące i podlegające ubezpieczeniom społecznym w Polsce, wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego nabywają prawo do świadczeń emerytalnych z ZUS, jeśli spełnią warunki określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. A co z osobami, które pracowały również za granicą?   Takich…

Więcej

Emerytura Pierwszy Filar ZUS

Zobacz więcej