odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Emerytura dla osob urodzonych przed rokiem 1949 > Emerytura dla osób ur. przed 1949r.

Emerytura dla osób ur. przed 1949r.

dodano 9 Lutego 2010


Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. nabywają prawo do emerytury na starych zasadach. Muszą więc spełnić następujące kryteria:

  1. osiągnąć wiek emerytalny, wynoszący dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat
  2. udowodnić okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn

Zachowana została także dla tej grupy wiekowej możliwość przejścia na emeryturę po osiągnięciu wymienionego wyżej wieku emerytalnego, lecz przy skróceniu o 5 lat okresu składkowego i nieskładkowego (tj. po udowodnieniu 15 lat okresu składkowego i nieskładkowego - w przypadku kobiet i 20 lat - w przypadku mężczyzn).

Emerytura ta, z uwagi na krótszy wymagany staż, nie jest objęta gwarancją podwyższenia jej wysokości do kwoty najniższego świadczenia, w przypadku gdy po obliczeniu jej wysokość będzie niższa od najniższej emerytury.

Wysokość emerytury na starych zasadach zależy od:

  1. wysokości podstawy wymiaru
  2. uwzględnionego okresu składkowego i nieskładkowego
  3. kwoty bazowej obowiązującej w dniu powstania prawa do świadczenia

Podstawa wymiaru składek – wysokość składek na ubezpieczenie społeczne lub emerytalne, z okresu 10 lat, wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających rok , w którym zgłaszamy wniosek o świadczenie emerytalne.

Ewentualnie na wniosek ubezpieczonego jako podstawę wymiaru emerytury można uznać przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 20 dowolnie wybranych lat z całego okresu, w którym podlegał on ubezpieczeniu.

Do podstawy wymiaru emerytury dolicza się również inne składki przysługujące osobie ubezpieczonej np. zasiłki chorobowe.

Kwota bazowa – obliczana jest jako 100% przeciętnego wynagrodzenia, pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Kwota bazowa ustalana jest w raz w roku, do końca lutego i obowiązuje od 1 marca danego roku.

Od 1 marca 2010 r. kwota bazowa wynosi 2716 zł.

Emerytura wynosi łącznie:

  • 24% kwoty bazowej
  • po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy
  • po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy

Źródło: ZUS

Ciekawy artykuł?

Podziel się z innymi!
Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Telefony komórkowe!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

Tagi:

wiek emerytalny emerytura kwota bazowa zus

Dodaj komentarz

Wyślij

Emerytura Pierwszy Filar ZUS

Zobacz więcej