odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Aktualności

Stan IKE na koniec 2009 roku

02/02/2010 r.

W momencie wprowadzania reformy w 1999 roku zakładano, że nawet 7 mln dorosłych Polaków zdecyduje się na dodatkowe oszczędności na emeryturę. Od początku podkreślano, że nowy system opiera się na III filarach, z czego I i II jest obowiązkowy, a III dobrowolny. W rzeczywistości wszyscy, ur. po 1968r., którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym odprowadzają składki do ZUS-u i wybranego…

Więcej

PTE i OFE

18/01/2010 r.

Fundusz gromadzi oraz lokuje nasze składki, by następnie wypłacać nam z nich okresowe lub dożywotnie emerytury kapitałowe - gdy osiągniemy wiek emerytalny. Powszechne Towarzystwa Emerytalne zajmują się zbieraniem i pomnażaniem pieniędzy członków Otwartych Funduszy Emerytalnych. Fundusze emerytalne mają charakter otwarty. Oznacza to, że każdy może dowolnie wybrać fundusz, a fundusz…

Więcej

Godna emerytura tylko dzięki trzem filarom

16/01/2010 r.

Jak informuje dziennik „Polska” zdecydowana większość Polaków nie myśli o zabezpieczeniu na emeryturę. Z przeprowadzanych analiz wynika, że rodacy liczą na środki wypłacane przez ZUS i OFE. Ale najnowsze szacunki Komisji Nadzoru Finansowego wskazują, że emerytura z OFE i PZU wyniesie zaledwie 50-60% średniego wynagrodzenia.   W przypadku kobiet, które wiek emerytalny osiągają…

Więcej

Kiedy należy wybrać OFE?

15/01/2010 r.

Ustawa mówi, że fundusz emerytalny (OFE) trzeba wybrać w ciągu 7 dni od podjęcia pierwszej pracy. Obowiązek przynależności do funduszu emerytalnego Każda osoba, która zacznie pracować, powinna w świetle prawa wybrać jeden z działających funduszy w ciągu siedmiu dni od podjęcia zatrudnienia. Tak stanowią przepisy. W praktyce ważne jest jednak to, aby zrobić to do 10 stycznia lub…

Więcej

Renty socjalne

12/01/2010 r.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej i całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Do końca września 2003 r. świadczenie to było przyznawane i wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej. Obecnie organem przyznającym rentę jest ZUS, a w szczególnych przypadkach inne organy emerytalno-rentowe, np. KRUS. Komu przysługuje renta socjalna? Renta socjalna…

Więcej

Procedura przyznania renty

12/01/2010 r.

Decyzje o przyznaniu renty wydają organy rentowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Świadczenie rentowe Postępowanie w sprawie świadczenia może być wszczęte nie tylko na wniosek osoby zainteresowanej. Może także odbyć się na wniosek jej pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna, która nie jest ograniczona w zdolności…

Więcej

Praca zarobkowa na emeryturze

09/01/2010 r.

Dla jednych podjęcie zatrudnienia na emeryturze jest koniecznością, inni po prostu nie potrafią spędzać czasu bezczynnie i potrzebują kontaktu z ludźmi. Niezależnie od powodów i motywacji warto wiedzieć, ile można zarobić i jak zgłaszać fakt otrzymywania poborów mimo przyznanych świadczeń emerytalnych.   Bez pułapów finansowych dorabiać mogą: emeryci, którzy ukończyli 60 lat…

Więcej

Ulgi dla emerytów

06/01/2010 r.

Ulgi na przejazd pociągami Emeryci mają prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 procent. Dotyczy to jednak tylko przejazdów pociągami osobowymi, ekspresowymi i pośpiesznymi - 2 klasą. Taniej z legitymacją seniora Jeśli dużo podróżujesz i ukończyłeś 60 lat, możesz kupić na dworcu (na podstawie dowodu tożsamości) tak zwaną legitymację seniora. Z tym dokumentem, ważnym…

Więcej

Ubezpieczenie rentowe

05/01/2010 r.

Renta to świadczenie pieniężne w stosunku do osoby, która jest niezdolna do wykonywania pracy zawodowej, wypłacane w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, niezdolność do pracy powstała w określonych…

Więcej

Czy emeryci pozostają aktywni zawodowo?

18/12/2009 r.

W 2008 roku na emeryturę odeszło aż 250 tysięcy Polaków. 80% wszystkich świadczeń przyznanych w 2008 roku stanowiły wcześniejsze emerytury. Powód takiego stanu rzeczy nie jest tajemnicą - do grudnia ubiegłego roku obowiązywały przywileje, zgodnie z którymi na wcześniejsze świadczenie mogli udać się np. zatrudnieni w PKP, artyści, 55-letnie kobiety. Okazuje się jednak, że emerytura…

Więcej

Polecane Artykuły