odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Aktualności

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ZŁOTA JESIEŃ

19/03/2010 r.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień stanowi część II filara polskiego systemu emerytalnego i jest zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA. OFE PZU zapewnia szybki i wygodny dostęp do konta poprzez Internet lub całodobową infolinię, niskie opłaty za zarządzanie oraz bezpieczeństwo i stabilność inwestycji.   Oferta Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka…

Więcej

Wcześniej na emeryturę?

19/03/2010 r.

Zastanawiasz się nad wcześniejszą emeryturą? Sprawdź, komu ona przynależy. Po spełnieniu warunków określonych przepisami odrębnych ustaw na wcześniejszą emeryturę mogą przejść: inwalidzi wojenni lub wojskowi kombatanci pracownicy urzędów państwowych pracownicy służby cywilnej pracownicy samorządowi nauczyciele nauczyciele akademiccy żołnierze zastępczej służby wojskowej…

Więcej

Otwarty Fundusz Emerytalny Warta

18/03/2010 r.

TUiR WARTA S.A. jest jedną z największych i najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce. OFE WARTA jest funduszem gdzie pracują specjaliści. Od początku swego istnienia wyniki osiągane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne WARTA S.A., zarządzające OFE WARTA są jednymi z najlepszych na rynku funduszy emerytalnych.   W rankingach ogłaszanych przez Komisję Nadzoru Finansowego utrzymuje…

Więcej

Od niekorzystnej decyzji ZUS można się odwołać

16/03/2010 r.

Jeśli ZUS odmówił przyznania świadczenia emerytalnego lub wyliczył jego wysokość poniżej oczekiwań, można zaskarżyć tę decyzję do sądu. Odwołanie kieruje się do sądu okręgowego – sądu pracy, właściwego dla miejsca zamieszkania powoda. Sprawę wnieść trzeba w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji zakładu.   Odwołanie składane jest na piśmie. Można zanieść osobiście…

Więcej

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE)

15/03/2010 r.

IKE to indywidualna forma oszczędzania na jesień życia. Na IKE można wpłacić rocznie maksymalnie 3-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok, w 2010 roku jest to 9.579 zł. Jest to elastyczna forma oszczędzania na emeryturę, ze stosunkowo wysokim limitem wpłat, zwolniona z podatku od zysków kapitałowych oraz podlegająca w pełni dziedziczeniu. Niezaprzeczalne…

Więcej

Wniosek o zmianę funduszu

11/03/2010 r.

Informacja o zmianie funduszu musi koniecznie mieć formę pisemną. Wzór wniosku otrzymać można u agenta, przedstawiciela PTE lub też pobrać ze strony internetowej wybranego OFE. Bardzo ważne, by poinformować o transferze do innego podmiotu właśnie na tym druku, ponieważ jest on określony przez Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie trybu i terminu powiadamiania…

Więcej

Formalności wymagane przez ZUS

10/03/2010 r.

Nie każdy, kto zbliża się do emerytury jest świadomy, że data zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia jest ważna dlatego, iż decyduje m.in. o tym, od jakiej kwoty zostanie przyznane świadczenie (kwota bazowa przyjęta do obliczenia jego wysokości), a także od którego roku można wybrać wynagrodzenie, będące podstawą wymiaru z dziesięciu kolejnych lat kalendarzowych.   Na 30…

Więcej

Kontrola stanu konta emerytalnego

10/03/2010 r.

Warto kontrolować stan swojego konta emerytalnego, zwłaszcza, że ustawodawca przewidział taką możliwość. Zdarzają się przecież sytuacje, i to wcale nierzadkie, gdy składki na ubezpieczenie emerytalne nie są księgowane na rachunku ubezpieczonego bądź wykonywane jest to w sposób niewłaściwy, ze szkodą dla przyszłego emeryta. Nowe, zreformowane zasady przyznawania świadczenia emerytalnego…

Więcej

Waloryzacja emerytur 2010

10/03/2010 r.

Waloryzacja emerytura polega na podwyższaniu w małym stopniu emerytur, tak by emeryci nie tracili na corocznych podwyżkach gazu, cen energii, czy żywności. O przyznanie wyższej emerytury nie składa się żadnych wniosków, ponieważ ZUS sam oblicza nowe świadczenie co roku w marcu. Na podwyżkę emerytur wpływa wskaźnik waloryzacji uwzględniający inflację, a także co najmniej 20 procentowy…

Więcej

Abonament RTV nadal obowiązuje

09/03/2010 r.

Dyskusja na temat zasadności płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego trwa nie od dziś i mimo prawnych uregulowań w tym zakresie, wciąż budzi kontrowersje. Dnia 4 listopada 2009 roku Trybunał Konstytucyjny potwierdził wprawdzie zgodność nowelizacji o opłatach abonamentowych za media elektroniczne, co oznacza, że zwiększenie grup osób uprawnionych do zwolnienia z opłat. Wciąż jeszcze…

Więcej

Polecane Artykuły