odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Emerytura Pierwszy Filar ZUS > wysokosc emerytury

Tag: wysokość emerytury

Waloryzacja rent i emerytur w 2013 roku

04/07/2012 r.

W 2013 roku waloryzacja rent i emerytur ma wynieść 4,48%, oznacza to łączny koszt dla budżetu państwa w wysokości 7,13 mld zł.

Więcej

Jak kraje radzą sobie z pozyskiwaniem pieniędzy na emerytury?

18/04/2012 r.

W związku ze starzeniem się społeczeństwa, praktycznie wszystkie państwa borykają się z problemem utrzymania systemów emerytalnych. Szukają możliwości pozyskania dodatkowych środków na wypłatę emerytur. Emerytury w Niemczech W Niemczech planuje się wprowadzenie podatku demograficznego, dla osób powyższej 25. roku życia. Podatek ma wynosić 1 % i zasilając rezerwowy fundusz solidarności…

Więcej

Powiększy się różnica między emeryturami mundurowymi…

05/04/2012 r.

Wydłużenie powszechnego wieku emerytalnego skłania do podjęcia bardziej radykalnych decyzji, jeśli chodzi o zmiany w emeryturach mundurowych.  W przeciwnym razie jeszcze bardziej pogłębią się dysproporcje pomiędzy wysokością świadczeń. Wysokość świadczeń emerytalnych Obecnie można zauważyć znaczne różnice pomiędzy świadczeniami służb mundurowych, a niskimi powszechnymi…

Więcej

Niskie emerytury częściowe

02/04/2012 r.

Doszło do porozumienia w sprawie emerytur częściowych. Mają one wynieść niespełna 50% uposażenia, wszystko wskazuje na to, że jeszcze mniej. Kapitał emerytalny będzie można jednak uzupełnić jednocześnie pracując, odprowadzając składki i pobierając świadczenie emerytalne. Do końca nikt nie wie, ile dokładnie mogą wynieść emerytury cząstkowe, w dużej części będą one uzależnione…

Więcej

Spór o wysokość emerytur częściowych między PSL i…

27/03/2012 r.

Spotkanie PO i PSL w sprawie reformy emerytalnej nie przyniosło kompromisu. Partie mają swoje wizje odnośnie pobierania przez 62 – latków części emerytury, trwają również odnoścnie wydłużenia wieku emerytalnego. Spotkanie liderów partii PSL i PO nie przyniosło kompromisu w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Rozmowy nad reformą emerytalną…

Więcej

Emerytura mieszana

08/03/2012 r.

Emerytura mieszana stanowi zespolenie obecnych i nowych zasad ustalania wysokości świadczenia pieniężnego dla seniorów urodzonych później niż w dniu 31 grudnia 1948 r. Ważnym aspektem jest fakt, że osoby te muszą osiągnąć wiek emerytalny uprawniający do emerytury w latach 2009-2013. Ponadto emerytura mieszana przysługuje osobom, które nie były członkami otwartego funduszu emerytalnego…

Więcej

Wysokość świadczeń przedemerytalnych w 2012 roku

21/02/2012 r.

Kwota świadczenia przedemerytalnego od 1 marca 2012 roku będzie równa 938, 25 zł. Spowodowane jest to waloryzacją świadczeń emerytalnych i rentowych przeprowadzaną od dnia 1 marca na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Zmiany w systemie waloryzacji rent i emerytur premier zapowiedział w swoim expose. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa mniej zamożnym…

Więcej

Ponowne przeliczanie nowej emerytury

16/12/2011 r.

Pierwszy wniosek po przyznaniu emerytury można złożyć po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym została przyznana emerytura. Nowa emerytura przyznawana jest od stycznia 2009 roku, którą oblicza się przez wyliczenie tzw. średniego dalszego trwania życia do wieku, w którym wnioskodawca przechodzi na emeryturę. Podstawą obliczenia emerytury jest wysokość kapitału początkowego wraz…

Więcej

Krótsze, ale wyższe emerytury

01/12/2011 r.

Wraz z wydłużeniem wieku emerytalnego i późniejszym przechodzeniem na emeryturę zwiększa się wysokość świadczenia emerytalnego wypłacanego przez ZUS. Podwyższenie wieku emerytalnego podobnie jak w większości krajów Unii Europejskiej jest jedynym wyjściem, by zapobiec upadkowi systemu emerytalnego w kraju. Starzenie się społeczeństwa przyczynia się do tego, że już teraz brakuje…

Więcej

Zmiany w waloryzacji emerytur w 2012 roku

22/11/2011 r.

W swoim expose premier Donald Tusk zapowiedział zmiany zasad waloryzacji rent i emerytur. Przez cztery lata będzie obowiązywać waloryzacja kwotowa zamiast procentowa. A więc w 2012 roku osoby pobierające świadczenia emerytalne otrzymają jednakową podwyżkę w wysokości 50 zł. Obecnie emerytura rośnie raz do roku o wyznaczony procent, czyli podwyżka jest uzależniona od wysokości pobieranej…

Więcej

Zabraknie pieniędzy na wypłatę emerytur

27/10/2011 r.

Już teraz ZUS-owi brakuje pieniędzy na wypłatę świadczeń emerytalnych, przewiduje się, że w latach 2013 – 2017 może zabraknąć nawet 239 mld zł na emerytury. Aby nie generować jeszcze większych długów konieczne są natychmiastowe reformy. Mimo niedawnej reformy emerytalnej dotyczącej przekazywania składki emerytalnej do OFE na rzecz ZUS niezbędne jest podjęcie radykalny kroków,…

Więcej

Większość emerytów zwolniła się z pracy

13/10/2011 r.

Do końca września 2011 roku, aby móc pobierać emeryturę – pracujący emeryci musieli rozwiązać dotychczasowy stosunek pracy. Zdecydowana większość seniorów wybrała właśnie takie rozwiązanie. Tym samym rząd nie zaoszczędzi 700 mln zł. Osoby, które chcą pobierać emeryturę muszą zwolnić się z dotychczasowej pracy. Do końca września musiały to zrobić również osoby nabywające…

Więcej

Ile odkładać na emeryturę?

03/10/2011 r.

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z konieczności dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Niewiele jednak z nich wie, ile powinni odkładać, by zapewnić sobie życie na porównywalnym do dzisiejszego poziomu. Dla małżeństwa w wieku 30 lat powinno to być ok. 10 % dochodów. Emerytury z powszechnego systemu emerytalnego nie zapewnią nam dostatniego życia, gdyż ich wysokość będzie…

Więcej

Wysokość przeciętnej emerytury w 2011

29/09/2011 r.

Dzięki waloryzacji średnia emerytura w 2011 roku wynosi 1 795 zł, w porównaniu do poziomu z 2005 roku znacząco wzrosła, jej wysokość wynosiła wówczas 1 257 zł. Minister finansów Jacek Rostkowski spotkał się z Grzegorzem Napieralskim, liderem SLD. Na debacie poruszono m.in. temat emerytur oraz ich wysokości. Dzięki waloryzacji emerytur po 9 października przeciętna emerytura będzie…

Więcej

Niskie emerytury pomostowe – mniej chętnych

12/09/2011 r.

Emerytury pomostowe wbrew powszechnej opinii nie koniecznie są takie wysokie. Najniższe pomostówki w wysokości poniżej 1200 zł otrzymuje aż 20% kobiet. Z kolei najwyższe emerytury pomostowe mogą wynieść 4500 zł. Coraz więcej osób niechętnie przechodzi na emeryturę pomostową ze względu na jej wysokość. Zazwyczaj pracownicy decydują się na skorzystanie z pomostówki kiedy nie mają…

Więcej

Poziom emerytur w Niemczech spadnie!

05/09/2011 r.

Do 2025 roku poziom emerytur, które wypłacane są w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego spadnie o prawie 10%. Obecnie poziom emerytur w Niemczech względem płac wynosi 50,8% przed opodatkowaniem, do 2025 roku ma zmniejszyć się do 45,2%. Średnia płaca w ma wzrosnąć z 30 268 euro do 46 700 euro, czyli aż o 54%. Mimo zwiększenia zarobków emerytury wypłacane w tym czasie osobom…

Więcej

Emerytura a praca i przeliczanie świadczeń emerytalnych

21/06/2011 r.

Osoby, które łączą pracę zawodową i pobieranie świadczeń emerytalnych, po 18 miesiącach, będą mogły zwrócić się do ZUS o ponowne przeliczenie wysokości emerytur. Emeryci kontynuujący zatrudnienie w dotychczasowym miejscu pracy, chcąc utrzymać dotychczasową wysokość emerytury, do końca września muszą się zwolnić. Osoby, którym przysługuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia…

Więcej

Powszechne minimalne emerytury w Polsce?

13/06/2011 r.

Powszechna emerytura minimalna może być jedynym wyjściem przed zagrożeniem ubóstwem emerytów. Systematyczne zmniejszanie się wysokości emerytur do relacji wynagrodzeń spowoduje zanikanie idei obecnego systemu emerytalnego może doprowadzić do ubożenia emerytów. Problemy mogą mieć zwłaszcza kobiety, które mają zbyt niskie wynagrodzenia lub nie ze swojej winy nie będą miały wymaganych…

Więcej

Waloryzacja emerytur w 2012 roku

17/05/2011 r.

Dobra wiadomość dla wszystkich osób otrzymujących świadczenia emerytalne, w 2012 roku waloryzacja emerytur będzie wyższa niż tegoroczna przeprowadzona w marcu. Wyższe płace decydują o wyższych rentach, emeryturach czy świadczeniach przedemerytalnych. Waloryzacja wyniesie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2011 roku. W 2012 roku waloryzacja obejmie 9,5 mln Polaków, którzy…

Więcej

Zmiana zasad przeliczania kapitału początkowego

19/04/2011 r.

Przepisy mają się zmienić, a każdy udowodniony okres opłacania składek będzie doliczony do kapitału początkowego. Resort pracy chce poprawić zasady ustalania kapitału początkowego, do jego wysokości ma być doliczany cały okres ubezpieczeniowy bez względu na jego czas trwania przed styczniem 1999. Zyskać mają osoby, które pracowały krócej niż 6 miesięcy przed tym okresem. W ubiegłym…

Więcej

Wzrost emerytur w 2011 roku

10/03/2011 r.

Jak co roku, od 1 marca emerytury podlegają waloryzacji, czyli powiększeniu. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Co jest waloryzowane? Waloryzacji podlega kwota świadczenia oraz podstawa jego wymiaru w wysokości, jaka przysługuje ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. Wskaźnik waloryzacji…

Więcej

Podstawa wymiaru emerytury

11/11/2010 r.

Wysokość emerytury zależy od kilku elementów, decydującą rolę odgrywają lata składkowe, wysokość podstawy wymiaru oraz kwota bazowa, która obowiązuje w momencie przechodzenia na świadczenie emerytalne. Wysokość emerytury ustalanej według dotychczasowych zasad uzależniona jest od: wysokości podstawy wymiaru, kwoty bazowej, obowiązującej w dacie powstania prawa do świadczenia,…

Więcej

Ustalanie wysokości emerytury

08/11/2010 r.

Odkładasz oszczędności na przyszłą emeryturę? A może jesteś emerytem i chcesz obliczyć wysokość swojej emerytury? Poniżej prezentujemy procedurę ustalania wysokości emerytury krok po kroku. Ustal wysokość kwoty bazowej Wysokość kwoty bazowej podawana jest przez Główny Urząd Statystyczny. Najnowszą kwotę bazową można poznać na stronie serwisu. Oblicz podstawę…

Więcej

Jak wyliczyć wysokość starej emerytury

30/07/2010 r.

Jakie kroki należy wykonać, żeby obliczyć "starą" emeryturę? W celu obliczenia wysokości emerytury należy: Krok 1obliczyć część socjalną czyli 24 proc. kwoty bazowej obowiązującej w dniu obliczenia wysokości świadczenia (obecnie jest to kwot 2 716,71 zł), Krok 2ustalić indywidualny wskaźnik podstawy wymiaru emerytury, Krok 3pomnożyć indywidualny wskaźnik podstawy wymiaru przez…

Więcej

Jak wylicza się wysokość emerytury pomostowej?

28/07/2010 r.

Emerytura pomostowa stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone według obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie emerytury pomostowej tablic średniego trwania życia. Emerytura pomostowa to równowartość kwoty, która jest wynikiem podzielenia podstawy obliczenia…

Więcej

Kwota bazowa emerytury

11/07/2010 r.

Kwota bazowa stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Od 1 marca 2009 r. kwota bazowa wynosi 2578,26 zł. Emerytura wynosi: 24% kwoty bazowej,…

Więcej

Największe emerytury

25/05/2010 r.

Okazuje się, że górnicy to najbogatsi w Polsce emeryci - wynika z raportu ZUS za 2008 r. Zakład na podstawie danych ze wszystkich oddziałów porównał świadczenia różnych grup zawodowych. Górnik ma średnio 2937 zł emerytury. To dwa razy więcej niż kolejarz (1422 zł) i nauczyciel (1629 zł). Dwa i pół razy tyle co sami płacący za siebie składkę drobni przedsiębiorcy: fryzjerzy,…

Więcej

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

12/04/2010 r.

Od 1 marca 2010 r. świadczenie przedemerytalne przysługuje w wysokości 841,17 zł. Świadczenie to jest wypłacane za miesiąc kalendarzowy, w terminie płatności wskazanym w decyzji organu rentowego. W przypadku niepełnego miesiąca kwotę świadczenia dzieli się przez liczbę dni w miesiącu kalendarzowym, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni, za które przysługuje świadczenie.Kwota…

Więcej

Wysokość emerytury pomostowej

07/04/2010 r.

Emeryturę pomostową ustala się dzieląc podstawę obliczenia emerytury – ustalonej w taki sam sposób, w jaki wyznacza się podstawę emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – przez średnie dalsze trwanie życia dla osób, które osiągnęły 60. rok życia, ustalone według obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie emerytury pomostowej tablic średniego trwania życia,…

Więcej

Emerytura pomostowa i świadczenia dla nauczycieli

04/02/2010 r.

Nauczyciele są jedyną grupą zawodową, która korzystać może z przywileju wcześniejszej emerytury, emerytury pomostowej bądź ze świadczeń kompensacyjnych. Stare zasady przyznawania nauczycielom wcześniejszej emerytury wygasły w grudniu 2008 roku, niemniej jednak osoby, które do końca roku 2008 spełniły określone warunki i nabyły prawo do wcześniejszych emerytur wciąż mogą skorzystać…

Więcej

Kwoty przychodu obniżające świadczenia

14/09/2009 r.

Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów:Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego: od 1 grudnia 2008 r. 2078,00 zł od 1 marca 2009 r. 2167,60 zł od 1 czerwca 2009 r. 2230,00 zł od 1 września 2009 r. 2157,10 zł od 1 grudnia 2009 r. 2179,70 zł od 1 marca 2010 r. 2270,60 zł od 1 czerwca 2010 r. 2321,50 zł Kwoty równe…

Więcej