odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Emerytury pomostowe > Wysokość emerytury pomostowej

Wysokość emerytury pomostowej

dodano 7 Kwietnia 2010


Emeryturę pomostową ustala się dzieląc podstawę obliczenia emerytury – ustalonej w taki sam sposób, w jaki wyznacza się podstawę emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – przez średnie dalsze trwanie życia dla osób, które osiągnęły 60. rok życia, ustalone według obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie emerytury pomostowej tablic średniego trwania życia, służących do obliczenia emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość emerytury pomostowejPodstawą ustalenia wysokości pomostowego świadczenia emerytalnego jest kwota składek na ubezpieczenie emerytalne po ich waloryzacji, zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje prawo do emerytury, oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Jeśli ubezpieczony należy do otwartego funduszu emerytalnego, wówczas przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury, zewidencjonowane na jego koncie w ZUS składki zwiększa się mnożąc je wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22. Wskaźnik ten stanowi stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w ZUS.

Wysokość emerytury pomostowej nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury, o której mowa w ustawie o emeryturach i rentach przysługujących ubezpieczonym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę pomostową, uprawniony podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość emerytury pomostowej ulega ponownemu ustaleniu na zasadach przyjętych dla emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wyraź swoją opinię na forum >>

Zdjęcie pochodzi z serwisu Flickr.com.


Ciekawy artykuł?

Podziel się z innymi!
Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Telefony komórkowe!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

Tagi:

kwota bazowa emerytury. obliczanie emerytury wysokość emerytury

Dodaj komentarz

Wyślij

Emerytura Pierwszy Filar ZUS

Zobacz więcej