odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Emerytura Pierwszy Filar ZUS > emerytury pomostowe

Tag: emerytury pomostowe

Emerytury pomostowe dla osób pracujących w stresie?

31/07/2012 r.

Według prawników, praca w stresie to za mało, by mogła być ona uznana za pracę o szczególnym charakterze. Ograniczona lista prac w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze to efekt oszczędności wydatków budżetu państwa na pomostówki.

Więcej

Wcześniejsze emerytury po reformie

09/05/2012 r.

Wcześniejsze emerytury będą obowiązywać również po reformie wydłużania wieku emerytalnego. W jakim wieku i jakie świadczenie będzie można pobierać? Obecnie powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, od 2013 roku ma on zostać zrównany i wydłużony do 67. roku życia. Co jednak z osobami, które nie będą w stanie pracować tak długo? Wcześniejsza…

Więcej

Zasady funkcjonowania emerytur pomostowych

08/03/2012 r.

Emerytury pomostowe przysługują tym osobom, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Decyzję dotyczącą przyznania tej emerytury wydaje lokalny oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby jednak uzyskać do niej prawo należy spełniać szereg warunków. Przede wszystkim konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę między pracodawcą a pracownikiem. Po drugie, przed rokiem 1999 lub po roku…

Więcej

Pomostówki a obowiązek zwalniania się z pracy

12/12/2011 r.

Osoby, które będą chciały przejść na wcześniejszą emeryturę nie będą musiały zwalniać się z pracy, by sprawdzić czy mają do niej prawo. ZUS zmienia przepisy w sprawie osób przechodzących na wcześniejsze emerytury. Nie będą oni musieli zwalniać się z prawy, by sprawdzić czy mają prawo do jej otrzymywania, bo mogą mieć za krótki okres pracy. Jeśli ZUS otrzyma wniosek o przyznanie…

Więcej

Pomostówki a sposób przyznawania emerytur

18/11/2011 r.

Na Fundusz Emerytur Pomostowych przekazywane są składki za osoby pracujące w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze. Z analizy ZUS wynika, że 8,5 tys. pracodawców odprowadza składki za 324 tys. pracowników. Największą grupą pracowników jaka została zgłoszona do ZUS wykonujących prace, które uprawniają do emerytury pomostowej byli to pracownicy firm transportowych oraz…

Więcej

Niskie emerytury pomostowe – mniej chętnych

12/09/2011 r.

Emerytury pomostowe wbrew powszechnej opinii nie koniecznie są takie wysokie. Najniższe pomostówki w wysokości poniżej 1200 zł otrzymuje aż 20% kobiet. Z kolei najwyższe emerytury pomostowe mogą wynieść 4500 zł. Coraz więcej osób niechętnie przechodzi na emeryturę pomostową ze względu na jej wysokość. Zazwyczaj pracownicy decydują się na skorzystanie z pomostówki kiedy nie mają…

Więcej

Komu będą wypłacane emerytury pomostowe?

10/05/2011 r.

Do końca marca każdy pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze musiał poinformować ZUS o wykazie stanowisk i pracownikach, za których odprowadza składkę na FEP. Z tych informacji wynika, że 8,5 tys pracodawców opłaca składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za 324,3 tys pracowników, którzy wykonują pracę w warunkach szczególnych…

Więcej

Już niedługo będzie łatwiej o emeryturę pomostową

28/04/2011 r.

Pracodawcy poniosą koszty badania, które ustalą czy na danych stanowisku działają warunki uprawniające do emerytury pomostowej. Trwają pracę nad ustawą, która pozwoli inspektorom pracy na wydanie nakazu przeprowadzenia w firmie badań stanowiska pracy, wykazujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze w firmie, koszt badań ma pokryć pracodawca. Aktualnie obowiązujące…

Więcej

Emerytury pomostowe dla nielicznych

04/03/2011 r.

Nie wszyscy pracujący w trudnych warunkach mogą przejść na emeryturę pomostową. Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek Forum Związków Zawodowych, który sugerował, że ustawa o emeryturach pomostowych z 19 grudnia 2008 roku nie koniecznie jest zgodna z art. 32 konstytucji. Według tego artykułu, wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Forum uważa jednak, że prawo jest łamane,…

Więcej

Pomostówka: chorobowe odliczane od stażu emerytalnego

13/11/2010 r.

W roku 2010 ZUS przyznał zaledwie 704 osobom prawo do wcześniejszej emerytury. Wielu starających się o to świadczenie nie było świadomych, że do stażu pracy nie wlicza się okresów przebywania na zwolnieniu chorobowym. Pracodawca nie ma bowiem obowiązku odprowadzania do Funduszu Emerytur Pomostowych składek za okres choroby pracownika. Ponieważ składający wniosek o „pomostówkę”…

Więcej

Jak wylicza się wysokość emerytury pomostowej?

28/07/2010 r.

Emerytura pomostowa stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone według obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie emerytury pomostowej tablic średniego trwania życia. Emerytura pomostowa to równowartość kwoty, która jest wynikiem podzielenia podstawy obliczenia…

Więcej

Komu przysługują emerytury pomostowe

09/04/2010 r.

Od początku 2009 roku obowiązują zmienione zasady przechodzenia na wcześniejsze emerytury przez osoby, które wykonują prace szczególne lub o szczególnym charakterze. Zgodnie z ustawą jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn – mogą skorzystać z emerytur pomostowych. Prace w szczególnych warunkach wiążą się z czynnikiem ryzyka. Oznacza…

Więcej

Emerytura nauczycieli akademickich

23/03/2010 r.

Nauczycieli akademickich nie obejmuje Karta Nauczyciela, dlatego uzyskują świadczenia w oparciu o inne zasady niż pedagodzy w szkołach średnich czy podstawowych. Nauczyciel akademicki, który urodził się przed dniem 31 grudnia 1948 roku może złożyć wniosek o przyznane emerytury, gdy: jest mężczyzną, który ukończył 60 lat i może udowodnić 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych,…

Więcej

Emerytura pomostowa i świadczenia dla nauczycieli

04/02/2010 r.

Nauczyciele są jedyną grupą zawodową, która korzystać może z przywileju wcześniejszej emerytury, emerytury pomostowej bądź ze świadczeń kompensacyjnych. Stare zasady przyznawania nauczycielom wcześniejszej emerytury wygasły w grudniu 2008 roku, niemniej jednak osoby, które do końca roku 2008 spełniły określone warunki i nabyły prawo do wcześniejszych emerytur wciąż mogą skorzystać…

Więcej