odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Emerytura trzeci filar IKE

Emerytura trzeci filar IKE

Produkty strukturyzowane w styczniu i lutym 2012

12/03/2012 r.

Niespełna 1,13% wyniosła stopa zwrotu z produktów strukturyzowanych, które zakończyły się w pierwszych dwóch miesiącach 2012 roku, to najgorszy wynik w ciągu ostatnich3 lat.

Więcej

III Filar jak najbardziej obowiązkowy

07/03/2012 r.

Godna emerytura- czyli jaka? Taka, która pozwoli nam zaspokoić najpilniejsze potrzeby, zapłacimy dzięki niej za leki, nie odmówimy sobie małych przyjemności i dodatkowo nagrodzimy wnuki za osiągnięcia w nauce lub po prostu za to, że je mamy. Po reformie systemu emerytalnego, w Polsce mamy możliwość oszczędzania w trzech filarach. Pierwszy to obowiązkowe składki wpłacane do ZUS, nie…

Więcej

Pracownicze Programy Emerytalne

07/03/2012 r.

Form oszczędzania w III filarze jest kilka, PPE różnią się od IKE czy IKZE tym, że jest to forma grupowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. PPE tworzone przez pracodawcę dają pracownikom poczucie bezpieczeństwa, elitarności i solidarności. Już ponad 116 tys. osób w Polsce podpisało umowę grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem. Odprowadzane składki rosną…

Więcej

Aktualne dane o IKE

03/03/2012 r.

Na początku marca Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informacje liczbowe o indywidualnych kontach emerytalnych za rok 2011. W porównaniu z rokiem poprzednim Polacy założyli aż dwa razy więcej kont! Ponad 40 tysięcy osób postanowiło wziąć przyszłość w swoje ręce w 2010 roku, w roku ubiegłym natomiast prawie 80 tysięcy, z czego 91% stanowiły osoby, które założyły IKE po…

Więcej

Indywidualne konta emerytalne

28/02/2012 r.

Polacy z roku na rok zakładają coraz mniej indywidualnych kont emerytalnych. Analizując dane Komisji Nadzoru Finansowego wyraźnie widać tendencję spadkową. W roku 2008 Polacy założyli ponad 55 tysięcy NOWYCH indywidualnych kont emerytalnych, rok później już ok. 42 tysięcy, w 2011 roku natomiast było ich już 36 tysięcy. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być brak odpowiedniej wiedzy…

Więcej

Nowe regulacje na rynku hipoteki odwróconej

20/02/2012 r.

W cieniu obrad rządowych, dotyczących odwróconego kredytu hipotecznego i możliwości wprowadzenia tego rozwiązania do oferty banków, szykuje się rewolucja na istniejącym już rynku hipoteki odwróconej w Polsce. Mowa o Funduszach Hipotecznych, które oferują umowę o dożywocie i opierają ją na przepisach Kodeksu Cywilnego. W rozmowach na temat nowych regulacji bierze udział Ministerstwo…

Więcej

Emerytura Trzeci Filar IKE

Zobacz więcej