odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Inwestycje indywidualne > Trwają prace nad ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym

Trwają prace nad ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym

dodano 24 Czerwca 2010


W kwietniu bieżącego roku Ministerstwo Finansów przygotowało dokument „Założenia do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym”. Trwają prace nad stosownym aktem prawnym, ale propozycja resortu finansów zarówno w środowisku prawników, jak i finansistów budzi sporo kontrowersji.

odwrócona hipotekaZagadnienie to już od dawna domagało się regulacji ustawowej, ponieważ zainteresowanie odwróconym kredytem hipotecznym (ang. reverse mortgage), popularną w krajach anglosaskich formą dodatkowej emerytury jest w Polsce bardzo duże. Banki nie decydują się na zawieranie takich umów, właśnie z powodu braku jasnej wykładni prawnej.

Odwrócona hipoteka w Polsce

Natomiast instytucje niebankowe podpisują tego rodzaju kontrakty w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umów dożywocia. Nie jest to typowa odwrócona hipoteka, ale hipoteka odwrócona oparta na modelu sprzedażowym (więcej na ten temat w opublikowanym w naszym portalu artykule „Odwrócona hipoteka - emeryci z mieszkaniem mogą mieć więcej”).

Hipoteka sprzedażowa i kredytowa

W modelu sprzedażowym już po podpisaniu porozumienia z emerytem fundusz staje się właścicielem mieszkania. W zamian uiszcza co miesiąc rentę w umówionej wysokości, zależnej od wartości mieszkania. Przejmuje też na siebie obowiązek regulowania należności za koszty eksploatacji nieruchomości.

W modelu kredytowym, na temat którego toczy się obecnie dyskusja bank wypłacałby tzw. odwrócony kredyt hipoteczny (w zależności od umowy jednorazowo bądź w ratach przez określony okres). W tym przypadku jednak właścicielem mieszkania nadal jest emeryt, a jeśli po jego śmierci spadkobiercy w ciągu roku nie spłacą banku, ten przejmuje nieruchomość.

Bank będzie miał możliwość zbycia nieruchomości w trybie transakcji rynkowej, po uprzednim dokonaniu wyceny jej wartości przez rzeczoznawcę. Jeśli uzyska ze sprzedaży kwotę wyższą niż ta, na którą opiewa wierzytelność z tytułu kredytu wraz z odsetkami, bank będzie zobowiązany do przekazania nadwyżki spadkobiercom.

 

Czytaj więcej:

Założenia ministerstwa

W dokumencie Ministerstwa Finansów zakłada się, że odwrócony kredyt hipoteczny będzie ofertą dla osób:

  • po 60-tym roku życia,

  • posiadających własną nieruchomość (z prawem własności),

  • lub w wieczystym użytkowaniu,

  • lub też spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu.

Projekt regulacji prawnej przewiduje, że odwróconą hipotekę oferować będą mogły wyłącznie banki i instytucje kredytowe oraz ich oddziały. Firmy, które dziś mają w swojej ofercie tego rodzaju usługi, a więc fundusze czy towarzystwa ubezpieczeniowe nie będą uprawnione do sprzedaży reverse mortgage. Wyjątek stanowić będą SKOK, pod warunkiem objęcia ich nadzorem KNF (Komisji Nadzoru Finansowego).

Umowa miałaby być zawierana na określony czas np. 10 czy 15 lat, a nie bezterminowo, a więc dożywotnio.

Mankamenty projektowanej ustawy

W takiej formie, jak proponuje to resort finansów ustawa chronić będzie interesy banków, ale nie ich klientów. Po upływie czasu ustalonego w kontrakcie emeryt zostałby bez mieszkania oraz dodatkowej renty.

Umowa terminowa jest dla banku korzystniejsza, ponieważ wartość mieszkania wraz z upływem czasu będzie spadać. Jeśli więc średni wiek dożycia beneficjenta zostanie przekroczony, instytucja zobowiązana do wypłacania renty, dopłaci do nieruchomości. Nie zmienia to faktu, że interesy emerytów również powinny być przez resort finansów zabezpieczone.

Adresowanie ustawy wyłącznie do banków i instytucji kredytowych jest z kolei ograniczaniem konkurencji, a tym samym sprawi, że warunki dyktować będą te instytucje, a nie rynek. Na Węgrzech bardzo prężnie działa niezależny fundusz HILD konkurujący z czołowym węgierskim bankiem OTP czy wyspecjalizowanym bankiem hipotecznym FHB. Model sprzedażowy współistnieje z modelem kredytowym, choć ten pierwszy cieszy się większym wzięciem. Warto dodać, że Węgrzy rocznie zawierają około 2 tys. tego rodzaju umów.

Z legislacyjnego punktu widzenia obok uregulowań zawartych w nowej ustawie konieczne będzie także doprecyzowanie zapisów w prawie bankowym, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, tak by właściwie zabezpieczyć zarówno interesy instytucji kredytowych, jak i beneficjentów oraz ich spadkobierców.

Zdjęcie pochodzi z serwisu Flickr.com.

Ciekawy artykuł?

Podziel się z innymi!
Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Telefony komórkowe!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

Dodaj komentarz

Wyślij

Emerytura Trzeci Filar IKE

Zobacz więcej