odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: fundusz emerytur pomostowych

Pomostówki a sposób przyznawania emerytur

18/11/2011 r.

Na Fundusz Emerytur Pomostowych przekazywane są składki za osoby pracujące w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze. Z analizy ZUS wynika, że 8,5 tys. pracodawców odprowadza składki za 324 tys. pracowników.

Więcej

Komu będą wypłacane emerytury pomostowe?

10/05/2011 r.

Do końca marca każdy pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze musiał poinformować ZUS o wykazie stanowisk i pracownikach, za których odprowadza składkę na FEP. Z tych informacji wynika, że 8,5 tys pracodawców opłaca składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za 324,3 tys pracowników, którzy wykonują pracę w warunkach szczególnych…

Więcej

Już niedługo będzie łatwiej o emeryturę pomostową

28/04/2011 r.

Pracodawcy poniosą koszty badania, które ustalą czy na danych stanowisku działają warunki uprawniające do emerytury pomostowej. Trwają pracę nad ustawą, która pozwoli inspektorom pracy na wydanie nakazu przeprowadzenia w firmie badań stanowiska pracy, wykazujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze w firmie, koszt badań ma pokryć pracodawca. Aktualnie obowiązujące…

Więcej

Emerytury pomostowe dla nielicznych

04/03/2011 r.

Nie wszyscy pracujący w trudnych warunkach mogą przejść na emeryturę pomostową. Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek Forum Związków Zawodowych, który sugerował, że ustawa o emeryturach pomostowych z 19 grudnia 2008 roku nie koniecznie jest zgodna z art. 32 konstytucji. Według tego artykułu, wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Forum uważa jednak, że prawo jest łamane,…

Więcej

Pomostówka: chorobowe odliczane od stażu emerytalnego

13/11/2010 r.

W roku 2010 ZUS przyznał zaledwie 704 osobom prawo do wcześniejszej emerytury. Wielu starających się o to świadczenie nie było świadomych, że do stażu pracy nie wlicza się okresów przebywania na zwolnieniu chorobowym. Pracodawca nie ma bowiem obowiązku odprowadzania do Funduszu Emerytur Pomostowych składek za okres choroby pracownika. Ponieważ składający wniosek o „pomostówkę”…

Więcej

Komu przysługują emerytury pomostowe

09/04/2010 r.

Od początku 2009 roku obowiązują zmienione zasady przechodzenia na wcześniejsze emerytury przez osoby, które wykonują prace szczególne lub o szczególnym charakterze. Zgodnie z ustawą jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn – mogą skorzystać z emerytur pomostowych. Prace w szczególnych warunkach wiążą się z czynnikiem ryzyka. Oznacza…

Więcej