odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Fundusze inwestycyjne > Skandia Multiportfel Złoty Wiek

Skandia Multiportfel Złoty Wiek

dodano 5 Lipca 2011


Czym są produkty Unit Link?

Są to długoterminowe programy oszczędnościowo-inwestycyjne  w formie polis ubezpieczeniowych. Środki inwestowane są  w wszelkiego rodzaju fundusze inwestycyjne różnych towarzystw, tworząc tym samym swoisty „portfel” funduszy, którym można dowolnie zarządzać. Tym różnią się od Ubezpieczenia z Funduszem Kapitałowym (UFK), że nastawione są przede wszystkim na inwestycje naszych środków,  a ubezpieczenie wykorzystywane jest tylko po to, aby uniknąć podatku Belki podczas trwania inwestycji. Podatek naliczany jest dopiero w momencie zakończenia inwestycji.

Multiportfel Złoty Wiek

Produkt ten jest jednym z najbardziej popularnych tego typu ofert na polskim rynku. Z racji tego, iż jest to produkt długoterminowy umowę można zawrzeć na okres 15, 20, 25 albo 30 lat. To, ile wpłacimy i jak często będziemy to robić ustala się na początku trwania umowy. Można wybrać wpłaty miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne, w zależności od preferencji. Inwestycje w produkt można rozpocząć od kwoty 200 zł miesięcznie. Oczywiście później, w czasie trwania umowy możemy zwiększyć limit wpłat oraz ich częstotliwość (w praktyce można to zrobić w każdą rocznicę podpisania umowy).

Produkt składa się z dwóch części : części bazowej (środki pochodzą z regularnych wpłat składek) oraz części wolnej rachunku, do której można dopłacać wolne środki w formie inwestycji krótkoterminowych. Taka wpłata nie może być mniejsza niż 1000 zł. Okres bazowy, czyli taki przez który trzeba wpłacać określone składki wynosi w tym produkcie 7 lat. Po tym okresie można zawiesić wpłaty składek lub dalej je kontynuować.

Zakresem ubezpieczenia jest dożycie ubezpieczonego do końca trwania umowy, po którym dostaję się wartość zgromadzonych środków oraz śmierć ubezpieczonego, w przypadku którego uposażeni dostają wartość bieżącą rachunku powiększona o 10%. Jest to forma zabezpieczenia swoich bliskich na wypadek śmierci. Po za tym oferta umożliwia zawieszenie płatności składek na okres 12 miesięcy (po 3 latach umowy).

Zarządzanie

Skandia posiada jedną z najbogatszych ofert funduszy inwestycyjnych. W ramach oferty mamy możliwość inwestycji w 80 różnych rodzajów funduszy (39 denominowanych w PLN, 23 w USD, 18 w EUR). Są to wszelkiego rodzaju fundusze zarządzane przez takie towarzystwa jak: Legg Mason, JPMorgan, Aviva, BZ WBK czy BlackRock. Do wyboru mamy fundusze akcyjne, mieszane, obligacji i rynku pieniężnego, w zależności od wybranej strategii zarządzania i preferencji.

W czasie trwania umowy można całkowicie sameu zarządzać portfelem. Skandia daje możliwość nieograniczonych konwersji (zmiany rodzajów funduszy) i alokacji (procentowa zmiana udziału środków w wybrane fundusze), a wszystkie te zmiany dokonywane przez Internet są darmowe.

Opłaty

Podstawową opłatą jaką pobiera Skandia jest opłata administracyjna, która wynosi 10,48 zł miesięcznie. Oprócz tego naliczana jest opłata za zarządzanie rachunkiem, która wyrażona jest w procentach, wysokość zależna jest od wysokości składki regularnej i waha się od 2% do 3,2% w skali roku.

W przypadku części wolnej rachunku, naliczana jest opłata 2% od każdej składki dodatkowej, a opłaty za zarządzanie wahają się od 1% do 1,6%.

Tego typu produkty są przede wszystkim oparte na długoterminowej inwestycji. Wcześniejsza wypłata z części bazowej wiąże się z poniesieniem dodatkowych opłat za wykup, które w początkowych okresach mogą wynieść nawet 96%. Skłania to przede wszystkim do tego, aby lokowane środki inwestować do końca trwania umowy, po której dostaje się w całości zgromadzony kapitał bez dodatkowych opłat.

Na koniec trzeba zaznaczyć, iż tego typu produkty wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym i możliwością straty części środków w danym okresie. Cały proces inwestycyjny powinien być przeprowadzony o indywidualne preferencje, awersję do ryzyka oraz co ważne, celu i okresu inwestycji. Młoda osoba gromadząca kapitał na swoją emeryturę, może zaakceptować większe ryzyko lokując środki w  funduszach akcyjnych, a osoba starsza, która za kilka lat przechodzi na upragnioną emeryturę powinna skupić się bardziej na zabezpieczeniu zgromadzonego kapitału inwestując w bezpieczniejsze fundusze obligacji i rynku pieniężnego.

 

Autor

Maciej Olszowy

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ciekawy artykuł?

Podziel się z innymi!
Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Telefony komórkowe!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

Tagi:

polisa ubezpieczeniowa Skandia Unit Link polisa

Komentarze:

  • 02/03/2015 przez gosc (Goodman)

    Czy wiesz, że możesz odzyskać wszystkie pieniądze z polisy Skandia bez utraty opłaty likwidacyjnej ! Odzyskaj pieniądze pobrane do 10 lat wstecz ! Do tego uzyskasz należne odsetki ustawowe. Kancelaria Goodman odzyskuje wszystkie nienależnie pobrane opłaty z tytułu rozwiązania polisy na życie. Napisz po bezpłatną poradę do naszych prawników na adres biuro@kancelaria.org

Dodaj komentarz

Wyślij

Emerytura Trzeci Filar IKE

Zobacz więcej