odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: świadczenia przedemerytalne

Wysokość świadczeń przedemerytalnych w 2012 roku

21/02/2012 r.

Expose Donalda Tuska – jedną z zapowiedzianych zmian stanowi wyższa waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2012 roku. Czy dla wszystkich ta zmiana okaże się korzystna?

Więcej

Trzeba podnieść wiek emerytalny

03/12/2010 r.

Choć politycy nie przewidują podniesienia wieku emerytalnego, eksperci dostrzegają taką potrzebę. I to w perspektywie najbliższej dekady. W innej sytuacji państwo nie będzie w stanie zagwarantować w najbliższych latach świadczeń emerytalnych. Z prognoz demografów i socjologów wynika, że w ciąg najbliższych 20 lat w drastyczny sposób spadnie odsetek osób w wieku produkcyjnym, wzrośnie…

Więcej

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?

07/06/2010 r.

Zamierzasz ubiegać się o świadczenie przedemerytalne? Sprawdź, czy Ci ono przysługuje. Zgodnie z ustawą o świadczeniach przedemerytalnych prawo do świadczenia przysługuje osobie, która: pobierała zasiłek dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), przez co najmniej…

Więcej

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

12/04/2010 r.

Od 1 marca 2010 r. świadczenie przedemerytalne przysługuje w wysokości 841,17 zł. Świadczenie to jest wypłacane za miesiąc kalendarzowy, w terminie płatności wskazanym w decyzji organu rentowego. W przypadku niepełnego miesiąca kwotę świadczenia dzieli się przez liczbę dni w miesiącu kalendarzowym, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni, za które przysługuje świadczenie.Kwota…

Więcej

Dokumenty niezbędne do uzyskania świadczenia emerytalnego

09/03/2010 r.

Żeby złożyć wniosek o obliczenie i przyznanie świadczeń emerytalnych wypełnić należy trzy rodzaje wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych druków – ZUS Rp-1 (wniosek o emeryturę), ZUS Rp-6 (kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych) oraz ZUS Rp-7 (zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu). Dokumenty można pobrać w dowolnym oddziale ZUS lub bezpośrednio…

Więcej

Kwoty przychodu obniżające świadczenia

14/09/2009 r.

Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów:Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego: od 1 grudnia 2008 r. 2078,00 zł od 1 marca 2009 r. 2167,60 zł od 1 czerwca 2009 r. 2230,00 zł od 1 września 2009 r. 2157,10 zł od 1 grudnia 2009 r. 2179,70 zł od 1 marca 2010 r. 2270,60 zł od 1 czerwca 2010 r. 2321,50 zł Kwoty równe…

Więcej