odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Wysokosc emerytury > Renciście przysługuje emerytura z urzędu

Renciście przysługuje emerytura z urzędu

ZUS sam przeliczy renciście emeryturę. fot.: sxc.hu
dodano 30 Października 2010


Osoby pozostające na rencie wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego nabywają prawo do emerytury z urzędu. ZUS bez dodatkowych wniosków przekształci świadczenie.

 

Uprawniony do renty, wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego nie jest zobligowany do złożenia w zakładzie ubezpieczeń wniosku o naliczenie i przyznanie emerytury. ZUS sam dokonuje odpowiedniego przeliczenia. Jednak dodatkowym warunkiem uzyskania emerytury z urzędu jest podleganie w przeszłości obowiązkowemu ubezpieczeniu przez jakikolwiek okres. Nie jest ważne, jak długo składki były opłacane.

 

Warto wyjaśnić, że renta przyznawana z tytułu niezdolności do pracy jest sumą 24-procentowej kwoty bazowej, stanowiącej część socjalną świadczenia, a także 0,7 proc. podstawy wymiaru renty za każdy rok okresów nieskładkowych i 0,7 proc. podstawy wymiaru renty za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista ukończy 60 lat.

 

Osoby urodzone przed rokiem 1949 nabywają prawo do emerytury z urzędu obliczanej na podstawie wymiaru dotychczas przysługującej renty i przyjętej do jej obliczenia kwoty bazowej. Natomiast urodzonym po roku 1948 przyznano prawo do emerytury z urzędu wypłacanej na zasadach kapitałowych. Skorzystać więc mogą z 5-letniego okresy przejściowego miedzy nową a starą emeryturą, ale wymagane jest wystąpienie ze stosownym wnioskiem.

 

Świadczenie wypłacane w ramach emerytury z urzędu nie może być niższe do renty, jaka przysługiwała z tytułu niezdolności do pracy. Nie może być też niższa od minimalnej emerytury, ale tutaj warunkiem jest posiadanie okresów składkowych i nieskładkowych wynoszących co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

 

Wypłata emerytury z urzędu równoznaczna jest z utraceniem prawa do renty. Warto jednak pamiętać, że rencista, który nie osiągnął jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, ale spełnia warunki do przyznania wcześniejszej emerytury ma większe przywileje. Może m.in. zadecydować, czy korzystać będzie z dotychczasowego świadczenia, czy też z emerytury. Przysługuje mu również prawo do wyboru najkorzystniejszego naliczenia podstawy jej wymiaru.

 

Oznacza to, ze jeśli zarobki na rencie nie były zbyt wysokie za podstawę naliczenia emerytury korzystniej jest przyjąć rentę.

Ciekawy artykuł?

Podziel się z innymi!
Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Telefony komórkowe!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

Dodaj komentarz

Wyślij

Emerytura Pierwszy Filar ZUS

Zobacz więcej