odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Emerytura Pierwszy Filar ZUS > Przywileje emeryta > Swiadczenia emerytalne

Świadczenia emerytalne

Dodatkowe świadczenia emerytalne

09/12/2009 r.

Do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej przysługują następujące dodatki i świadczenia: dodatek pielęgnacyjny - dla osób, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo ukończyły wiek 75 lat. Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzającego całkowitą niezdolność…

Więcej

Emerytura Pierwszy Filar ZUS

Zobacz więcej