odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

barbara

Niepelne lata pracy

Czy po przepracowaniu 15 lat i osiagnieciu 63 lat mam prawo ubiegac sie o emeryture?

Ikona użytkownika

Karina

Warunki przejścia na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949r., uregulowane są w art. 27, art. 27a oraz art. 28 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz.1227), zwanej dalej ustawą emerytalną.

Pierwszy ze wspomnianych przepisów przewiduje możliwość nabycia uprawnień emerytalnych przez kobiety, które udowodniły co najmniej 20 lat składkowych i nieskładkowych oraz mężczyzn legitymujących się stażem składkowym i nieskładkowym w wymiarze co najmniej 25 lat.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym przewidziana w art. 28 ustawy emerytalnej przysługuje pod warunkiem udowodnienia okresu składkowego i nieskładkowego obniżonego do 15 lat w przypadku kobiet i do 20 lat w przypadku mężczyzn.

Więcej na stronie ZUS >>

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.