odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

gaga

emerytura dla nauczyciela

kiedy moge przejsc na emeryture pomostowa, wczesniejsza.mam 47 lat i 26 staz pracy jako nauczyciel dyplomowany w przedszkolu.(zatrudniona 05.02.1985r.)

Ikona użytkownika

WWW

Witam serdecznie!

W nawiązaniu do Pani/Pana pytania w odpowiedzi pragnę poinformować iż na dzień 15 września 2011 roku na razie nie jest możliwe w przypadku nauczycieli przejście na emeryturę pomostową, wcześniejszą. Ale jest szansa, że w niedługim czasie będzie to możliwe. W Sejmie na rozpatrzenie czeka projekt poselski, który takim uprawnieniem obejmie nauczycieli pracujących przy tablicy. Muszą jednak zostać jeszcze dopracowane szczegóły nowej ustawy, a na koniec musi ją podpisać prezydent.

Kogo w obecnej chwili obejmuje ustawa o emeryturach pomostowych? Ustawa w art. 4 określiła kryteria, po spełnieniu których możliwe jest nabycie prawa do emerytury pomostowej. Generalnie - zgodnie z art. 4 ustawy - prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 1.urodził się po 31 grudnia 1948 r.; 2.ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat; 3.osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn; 4.ma okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn; 5.przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, 6.po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 7.nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy. Tylko po spełnieniu łącznie wszystkich tych warunków możliwe jest nabycie prawa do emerytury pomostowej. Należy także pamiętać, że dla niektórych grup zawodowych ustalone są w art. 5 - 11 odrębne warunki przechodzenia na emeryturę pomostową w wieku niższym, niż 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Dokonane niedawno zmiany w systemie emerytalnym nie rozwiązały zasadniczego problemu. Polega on na tym, że zmiany demograficzne wkrótce doprowadzą do niewydolności dotychczasowych rozwiązań. Aby temu zapobiec, konieczne są bardziej radykalne posunięcia. KNF stanowczo zaleca III filar KNF: systematycznie oszczędzanie kwot 3 - 7 zł dziennie za 40 lat zapewni godną emeryturę. Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że starzenie się społeczeństwa wpływa negatywnie na system emerytalny. Zachęca więc do samodzielnego gromadzenia kapitału emerytalnego. Dowiedz się dlaczego należy systematycznie oszczędzać i budować swoją własną emeryturę w Planie Systematycznego Oszczędzania... Miedzy innymi firma Gold Group Incorporation z siedzibą w Gdańsku wykonuje dla swoich Klientów Bezpłatny Audyt Emerytalny i wraz z Klientem stworzy indywidulną ofertę dostosowaną do potrzeb i możliwosci każdego Klienta... ...bo jutro zaczyna się dziś....

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.goldpolska.pl

2

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.