odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

Gackowska

emerytura dla 60 latka mezczyzna

W sierpniu skoncze 60 lat, od 2009 jestem zarejestrowany na urzedzie pracy. Jestem czlonkiem II filaru od poczatku, nie wystapilem z niego, mam staz pracy 40 lat ( skladkowy i nieskladkowy) w tym 15 lat w szczegolnych warunkach. Czy mam prawo do wczesniejszej emerytury.

Ikona użytkownika

Karina

Mężczyźni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949r. mogą nabyć prawo do wcześniejszej emerytury pracowniczej przewidzianej w art. 29 ustawy emerytalnej, jeśli spełnili następujące warunki: ukończyli wiek 60 lat, udowodnili co najmniej 35 – letni okres składkowy i nieskładkowy okresów lub – w przypadku, gdy zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy orzeczeniem lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS – co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych okresów oraz, ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę byli pracownikami, chyba, że przez cały wymagany do uzyskania tego świadczenia okres ubezpieczenia pozostawali w ubezpieczeniu pracowniczym, w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawali w stosunku pracy przynajmniej przez 6 miesięcy (chyba, że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę byli uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy lub przez cały wymagany do przyznania wcześniejszej emerytury pracowniczej okres ubezpieczenia pozostawali w ubezpieczeniu pracowniczym).

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r. a przed dniem 1 stycznia 1969r. mogą nabyć prawo do emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jeśli wszystkie warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia od osób urodzonych przed 1949 rokiem spełniły do dnia 31 grudnia 2008r.

Ponadto, jeśli przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego, zgłaszając wniosek o emeryturę, muszą jednocześnie wnioskować o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.