odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

Tomasz Szymański

Jak zmienić fundusz emerytalny?

OFE, który wybrałem 3 lata temu, ma bardzo słabe wyniki. Jak mogę zmienić fundusz emerytalny?

Ikona użytkownika

Ala

Zawiadomienie o zmianie funduszu - formularz do pobrania >>

3

Ikona użytkownika

Ala

Sesje transferowe odbywają się 4 razy w roku, na koniec lutego, maja, sierpnia i listopada. Aby zmienić aktualny OFE należy do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc transferowy podpisać umowę o członkostwo z wybranym funduszem.

Do obecnego funduszu należy wysłać zawiadomienie o zawarciu umowy z obecnym funduszem. Prawidłowo wypełniony formularz posiadający wszystkie wymagane informacje należy dostarczyć osobiście lub wysłać do dotychczasowego funduszu. Jest to warunek wpisania na listę transferową. Odpowiedni formularz można uzyskać od agenta nowego funduszu lub pobrać.

Ważne jest, aby dane personalne, które posiada obecny fundusz były aktualne i zgodne z tymi, wpisanymi w formularzu. W razie rozbieżności wniosek zostanie odrzucony, i będzie można przetransferować środki dopiero w następnej sesji transferowej.

2

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.