odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

Jolanta

Emerytura pomostowa

Chciałabym zapytać o ile procent niższa jest emerytura pomostowa od zwykłej i czy do emerytury pomostowej zalicza sie praca wykonywana poza granicami kraju, ale w krajach Unii Europejskiej.

Ikona użytkownika

Karina

 

Emerytura pomostowa stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone według obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie emerytury pomostowej tablic średniego trwania życia. Podstawę obliczenia emerytury stanowi suma zwaloryzowanych składek, zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Jeżeli pracownik jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury, składki na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowane na jego koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22, stanowiącym stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w Zakładzie.

Emerytura pomostowa nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury, wyliczonej zgodnie z ustawą o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku pracy za granicą proszę kontaktować się ze swoim oddziałem ZUS, w wielu krajach, nie tylko UE posiada stosowne porozumienia w tym zakresie.

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.