odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

Jan

Czy mogę przejść na wczesną emeryturę?

Mam pytanie. Jestem z 1955 roku mam 33 lata pracy w tym 16 w szczególnych warunkach. kiedy bym mógł przejść na wczesną emeryturę?

Ikona użytkownika

Karina

Prawo do emerytury pomostowej (wcześniejszej) nabywa mężczyzna, który musi spełnić następujące warunki:

* urodził się po 31 grudnia 1948 r.,

* ma co najmniej 60 lat,

* ma co najmniej 15 lat stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

* udokumentuje co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy,

* przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze określoną w art. 32 i art. 33 u.e.r.f.u.s,

* po 31 grudnia 2008 r. wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uwzględniona w wykazie załączonym do u.e.p. w zał. 1 i 2,

* rozwiązał stosunek pracy z pracodawcą.

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.