odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: świadczenie emerytalne

Świadczenia emerytalne na konto

01/06/2012 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych postawił na promowanie wypłat emerytur na indywidualne konto emeryta. W ten sposób ZUS chcę zaoszczędzić.

Więcej

Pomysł emerytury cząstkowej

10/05/2012 r.

Propozycja wprowadzenia emerytury cząstkowej padła na spotkaniu koalicyjnym ze strony szefa rządu. Dotyczyłaby tylko tych osób, które nie łączyłyby pobieranego świadczenia emerytalnego z pracą. Według premiera Donalda Tuska warunkami do spełnienia przez osoby w wieku przedemerytalnym jest między innymi określony wiek -60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Ponadto emerytura cząstkową…

Więcej

Ponowne przeliczenie emerytury

08/05/2012 r.

Pracownicy mający prawo do emerytury, którzy zdecydują się na łączenie pracy z pobieraniem świadczenia z ZUS, muszą rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą. Nie ma przy tym znaczenia na jak długo zwolni się taka osoba. Ważne jest bowiem jedynie dostarczenie do ZUS dokumentu potwierdzającego ustanie stosunku pracy. W tym przypadku ubezpieczony musi złożyć świadectwo…

Więcej

Odzyskaj niesłusznie odebraną rentę lub emeryturę!

05/04/2012 r.

Osoby, którym odebrano prawo do emerytury lub renty, gdy przedłożono dowody nie dające podstaw do ustalenia prawa do świadczenia mogą starać się o odzyskanie świadczenia., ponieważ takie postępowanie zostało uznane jako niezgodne z Konstytucją. Weryfikacja świadczeń Ustalanie prawa do świadczeń oraz ich wysokości może zostać ponownie ustalone na wniosek osoby zainteresowanej lub…

Więcej

Emerytura mieszana

08/03/2012 r.

Emerytura mieszana stanowi zespolenie obecnych i nowych zasad ustalania wysokości świadczenia pieniężnego dla seniorów urodzonych później niż w dniu 31 grudnia 1948 r. Ważnym aspektem jest fakt, że osoby te muszą osiągnąć wiek emerytalny uprawniający do emerytury w latach 2009-2013. Ponadto emerytura mieszana przysługuje osobom, które nie były członkami otwartego funduszu emerytalnego…

Więcej