odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: obliczanie emerytury

Waloryzacja emerytur w 2012 roku

17/05/2011 r.

Dobra wiadomość dla wszystkich osób otrzymujących świadczenia emerytalne, w 2012 roku waloryzacja emerytur będzie wyższa niż tegoroczna przeprowadzona w marcu.

Więcej

Podstawa wymiaru emerytury

11/11/2010 r.

Wysokość emerytury zależy od kilku elementów, decydującą rolę odgrywają lata składkowe, wysokość podstawy wymiaru oraz kwota bazowa, która obowiązuje w momencie przechodzenia na świadczenie emerytalne. Wysokość emerytury ustalanej według dotychczasowych zasad uzależniona jest od: wysokości podstawy wymiaru, kwoty bazowej, obowiązującej w dacie powstania prawa do świadczenia,…

Więcej

Ustalanie wysokości emerytury

08/11/2010 r.

Odkładasz oszczędności na przyszłą emeryturę? A może jesteś emerytem i chcesz obliczyć wysokość swojej emerytury? Poniżej prezentujemy procedurę ustalania wysokości emerytury krok po kroku. Ustal wysokość kwoty bazowej Wysokość kwoty bazowej podawana jest przez Główny Urząd Statystyczny. Najnowszą kwotę bazową można poznać na stronie serwisu. Oblicz podstawę…

Więcej

Jak wyliczyć wysokość starej emerytury

30/07/2010 r.

Jakie kroki należy wykonać, żeby obliczyć "starą" emeryturę? W celu obliczenia wysokości emerytury należy: Krok 1obliczyć część socjalną czyli 24 proc. kwoty bazowej obowiązującej w dniu obliczenia wysokości świadczenia (obecnie jest to kwot 2 716,71 zł), Krok 2ustalić indywidualny wskaźnik podstawy wymiaru emerytury, Krok 3pomnożyć indywidualny wskaźnik podstawy wymiaru przez…

Więcej

Jak wylicza się wysokość emerytury pomostowej?

28/07/2010 r.

Emerytura pomostowa stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone według obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie emerytury pomostowej tablic średniego trwania życia. Emerytura pomostowa to równowartość kwoty, która jest wynikiem podzielenia podstawy obliczenia…

Więcej

Kwota bazowa emerytury

11/07/2010 r.

Kwota bazowa stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Od 1 marca 2009 r. kwota bazowa wynosi 2578,26 zł. Emerytura wynosi: 24% kwoty bazowej,…

Więcej

Wysokość emerytury pomostowej

07/04/2010 r.

Emeryturę pomostową ustala się dzieląc podstawę obliczenia emerytury – ustalonej w taki sam sposób, w jaki wyznacza się podstawę emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – przez średnie dalsze trwanie życia dla osób, które osiągnęły 60. rok życia, ustalone według obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie emerytury pomostowej tablic średniego trwania życia,…

Więcej

Kwoty przychodu obniżające świadczenia

14/09/2009 r.

Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów:Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego: od 1 grudnia 2008 r. 2078,00 zł od 1 marca 2009 r. 2167,60 zł od 1 czerwca 2009 r. 2230,00 zł od 1 września 2009 r. 2157,10 zł od 1 grudnia 2009 r. 2179,70 zł od 1 marca 2010 r. 2270,60 zł od 1 czerwca 2010 r. 2321,50 zł Kwoty równe…

Więcej