odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: kwota bazowa emerytury

Ustalanie wysokości emerytury

08/11/2010 r.

Odkładasz oszczędności na przyszłą emeryturę? A może jesteś emerytem i chcesz obliczyć wysokość swojej emerytury? Poniżej prezentujemy procedurę ustalania wysokości emerytury krok po kroku. Ustal wysokość kwoty bazowej Wysokość kwoty bazowej podawana jest przez Główny Urząd Statystyczny. Najnowszą kwotę bazową można poznać na stronie serwisu. Oblicz podstawę…

Więcej

Jak wyliczyć wysokość starej emerytury

30/07/2010 r.

Jakie kroki należy wykonać, żeby obliczyć "starą" emeryturę? W celu obliczenia wysokości emerytury należy: Krok 1obliczyć część socjalną czyli 24 proc. kwoty bazowej obowiązującej w dniu obliczenia wysokości świadczenia (obecnie jest to kwot 2 716,71 zł), Krok 2ustalić indywidualny wskaźnik podstawy wymiaru emerytury, Krok 3pomnożyć indywidualny wskaźnik podstawy wymiaru przez…

Więcej

Jak wylicza się wysokość emerytury pomostowej?

28/07/2010 r.

Emerytura pomostowa stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone według obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie emerytury pomostowej tablic średniego trwania życia. Emerytura pomostowa to równowartość kwoty, która jest wynikiem podzielenia podstawy obliczenia…

Więcej

Kwota bazowa emerytury

11/07/2010 r.

Kwota bazowa stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Od 1 marca 2009 r. kwota bazowa wynosi 2578,26 zł. Emerytura wynosi: 24% kwoty bazowej,…

Więcej

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

12/04/2010 r.

Od 1 marca 2010 r. świadczenie przedemerytalne przysługuje w wysokości 841,17 zł. Świadczenie to jest wypłacane za miesiąc kalendarzowy, w terminie płatności wskazanym w decyzji organu rentowego. W przypadku niepełnego miesiąca kwotę świadczenia dzieli się przez liczbę dni w miesiącu kalendarzowym, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni, za które przysługuje świadczenie.Kwota…

Więcej