odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: emerytura pomostowa

Emerytury pomostowe dla osób pracujących w stresie?

31/07/2012 r.

Według prawników, praca w stresie to za mało, by mogła być ona uznana za pracę o szczególnym charakterze. Ograniczona lista prac w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze to efekt oszczędności wydatków budżetu państwa na pomostówki.

Więcej

Wcześniejsze emerytury po reformie

09/05/2012 r.

Wcześniejsze emerytury będą obowiązywać również po reformie wydłużania wieku emerytalnego. W jakim wieku i jakie świadczenie będzie można pobierać? Obecnie powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, od 2013 roku ma on zostać zrównany i wydłużony do 67. roku życia. Co jednak z osobami, które nie będą w stanie pracować tak długo? Wcześniejsza…

Więcej

Zasady funkcjonowania emerytur pomostowych

08/03/2012 r.

Emerytury pomostowe przysługują tym osobom, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Decyzję dotyczącą przyznania tej emerytury wydaje lokalny oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby jednak uzyskać do niej prawo należy spełniać szereg warunków. Przede wszystkim konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę między pracodawcą a pracownikiem. Po drugie, przed rokiem 1999 lub po roku…

Więcej

Pomostówki a sposób przyznawania emerytur

18/11/2011 r.

Na Fundusz Emerytur Pomostowych przekazywane są składki za osoby pracujące w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze. Z analizy ZUS wynika, że 8,5 tys. pracodawców odprowadza składki za 324 tys. pracowników. Największą grupą pracowników jaka została zgłoszona do ZUS wykonujących prace, które uprawniają do emerytury pomostowej byli to pracownicy firm transportowych oraz…

Więcej

Niskie emerytury pomostowe – mniej chętnych

12/09/2011 r.

Emerytury pomostowe wbrew powszechnej opinii nie koniecznie są takie wysokie. Najniższe pomostówki w wysokości poniżej 1200 zł otrzymuje aż 20% kobiet. Z kolei najwyższe emerytury pomostowe mogą wynieść 4500 zł. Coraz więcej osób niechętnie przechodzi na emeryturę pomostową ze względu na jej wysokość. Zazwyczaj pracownicy decydują się na skorzystanie z pomostówki kiedy nie mają…

Więcej

Emerytury górnicze wypłaca się ze środków przeznaczonych…

27/05/2011 r.

Rząd zamiast ograniczyć przywileje górników wypłaca środki z wypłat na Funduszu Pracy przeznaczone dla bezrobotnych. W okresie 2010-2012 emerytury górników będą kosztować państwo 23,9 mln zł. Nie planuje się jednak reformować systemu emerytalnego, by zmniejszyć wydatki właśnie na wypłatę specjalnych świadczeń dla górników. System emerytalny został stworzony na zasadzie równego…

Więcej

Już niedługo będzie łatwiej o emeryturę pomostową

28/04/2011 r.

Pracodawcy poniosą koszty badania, które ustalą czy na danych stanowisku działają warunki uprawniające do emerytury pomostowej. Trwają pracę nad ustawą, która pozwoli inspektorom pracy na wydanie nakazu przeprowadzenia w firmie badań stanowiska pracy, wykazujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze w firmie, koszt badań ma pokryć pracodawca. Aktualnie obowiązujące…

Więcej

Wiek emerytalny

18/03/2011 r.

W Polsce powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet, a dla mężczyzn 65 lat. Polecane: Emerytury od 67. roku życia! Czy różny wiek emerytalny jest zgodny z konstytucją? Osoby, które wykonywały pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze mają prawo do obniżonego wieku emerytalnego, który obecnie wynosi: kobiety – 55 lat, mężczyźni – 60 lat. Według nowych…

Więcej

Emerytury pomostowe dla nielicznych

04/03/2011 r.

Nie wszyscy pracujący w trudnych warunkach mogą przejść na emeryturę pomostową. Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek Forum Związków Zawodowych, który sugerował, że ustawa o emeryturach pomostowych z 19 grudnia 2008 roku nie koniecznie jest zgodna z art. 32 konstytucji. Według tego artykułu, wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Forum uważa jednak, że prawo jest łamane,…

Więcej