odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: emerytura a praca

Podniesienie wieku emerytalnego negatywnie wpływa na pracowników

02/08/2012 r.

Badania przeprowadzone przez naukowców z Holandii wykazały, że wydłużanie wieku emerytalnego ma negatywny wpływ na zdrowie oraz motywację do pracy. W diagnozie wzięło udział 11 000 pracowników i 1 600 pracodawców z Holandii.

Więcej

Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy seniorów

24/07/2012 r.

Kryzys na rynkach finansowych przyczynił się do zmniejszenia zatrudnienia na całym świecie. Nie dość że sytuacja emerytów na polskim rynku pracy była kiepska, to przez kryzys stała się jeszcze gorsza. Mimo iż wielu emerytów wykazuje chęć aktywności zawodowej po przejściu na emeryturę, coraz trudniej będzie można uzyskać zatrudnienie. Większość osób starszych decyduje się…

Więcej

Kto otrzyma emeryturę z zagranicy?

21/03/2012 r.

Umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym zawierane przez Polskę z innymi państwami decydują o wypłacie świadczeń emerytalnych z ZUS. Od 1 stycznia 2011 roku zgodnie z art. 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z poźn. zm.)  wprowadzono obowiązek rozwiązania stosunku pracy w celu podjęcia…

Więcej

Większość emerytów zwolniła się z pracy

13/10/2011 r.

Do końca września 2011 roku, aby móc pobierać emeryturę – pracujący emeryci musieli rozwiązać dotychczasowy stosunek pracy. Zdecydowana większość seniorów wybrała właśnie takie rozwiązanie. Tym samym rząd nie zaoszczędzi 700 mln zł. Osoby, które chcą pobierać emeryturę muszą zwolnić się z dotychczasowej pracy. Do końca września musiały to zrobić również osoby nabywające…

Więcej

Emerytura a praca - trzeba się śpieszyć!

14/09/2011 r.

Osoby, które od 8 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku nabyły prawo do emerytury muszą do końca września dostarczyć świadectwo pracy, by ZUS nie wstrzymał im wypłaty świadczeń. Tym, którzy tego nie zrobią świadomie lub nie, zawiesi się wypłatę emerytury. Wówczas mogą liczyć na ponowne przeliczenie emerytury, która będzie nieco wyższa niż obecnie. Obowiązek rozwiązania…

Więcej

Ponowne przeliczenie emerytury dla aktywnych zawodowo seniorów

08/09/2011 r.

Bronisław Komorowski na początku sierpnia podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach. Zmiana ta stanowi uzupełnienie zapisu o zakazie łączenia emerytury z pracą, wprowadzonego do tej ustawy już w grudniu ubiegłego roku. Szacuje się, że na zainicjowanej przez prezydenta nowelizacji skorzysta około 50 tysięcy aktywnych zawodowo emerytów. Według obowiązującej od początku roku…

Więcej

Zachowaj swoją emeryturę!

08/07/2011 r.

Tysiące Polaków musi zwolnić się z pracy, by móc zachować świadczenie emerytalne. Kto musi rozwiązać stosunek pracy, by otrzymywac emeryturę? W 2009 roku osoby, które pobierały emeryturę mogły jednocześnie pracować na dotychczasowym miejscy pracy. Od 2011 wrócił jednak obowiązek zwolnienia się z pracy, by móc pobierać emeryturę. Dlatego osoby, które w tym czasie nabyły prawo…

Więcej

Emerytura a praca i przeliczanie świadczeń emerytalnych

21/06/2011 r.

Osoby, które łączą pracę zawodową i pobieranie świadczeń emerytalnych, po 18 miesiącach, będą mogły zwrócić się do ZUS o ponowne przeliczenie wysokości emerytur. Emeryci kontynuujący zatrudnienie w dotychczasowym miejscu pracy, chcąc utrzymać dotychczasową wysokość emerytury, do końca września muszą się zwolnić. Osoby, którym przysługuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia…

Więcej

Kto nie musi zwalniać się z pracy?

04/05/2011 r.

ZUS podaje informacje, że nie wszystkie osoby, starające się o emeryturę muszą zwalniać się z pracy. Zgodnie z przepisami nie wszyscy emeryci muszą zwolnić się z pracy, by otrzymać świadczenie emerytalne. Art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS informuje o tym, że osoby pobierające emerytury, które rozwiązały stosunek pracy zawarty przed przyznaniem emerytury wcześniejszej,…

Więcej

Emeryci pracujący za granicą też muszą się zwolnić.

31/01/2011 r.

Od 1 stycznia, by pobierać świadczenia, każdy kto nabył prawo do emerytury 2011 musi rozwiązać umowę o pracę. Jeśli do 31 grudnia 2010 roku osoba pobierała emeryturę kontynuując zatrudnienie, musi rozwiązać umowę do końca września. Emerytura a praca 2011 - emeryci zagraniczni Do końca stycznia do 308 tys. osób, które dorabiają na emeryturze - ZUS wyśle listy z informacją o konieczności…

Więcej

Emerytury 2011

13/01/2011 r.

Co nowego w emeryturach w 2011roku? Nowy rok przywitał nas kilkoma zmianami jakie zaszły w emeryturach 2011. Emerytura a praca Głównym powodem zamieszania na przełomie 2010/2011 roku było podpisanie przez prezydenta zmian dotyczących kontynuacji pracy a przejścia na emeryturę. Wg tej decyzji osoby, które przechodzą na emeryturę muszą zwolnić się z dotychczasowej pracy, choćby na jeden…

Więcej

Emerytura a praca 2011

01/01/2011 r.

Rozwiązywanie umowy o pracę, by uzyskać emeryturę nie jest niczym nowym – dowiadujemy się w ZUS. Do 31 grudnia 2008 roku warunkiem otrzymania emerytury było zwolnienie się z pracy. Od 1 stycznia 2009 roku weszły w życie przepisy, które zlikwidowały taką konieczność. Od 1 stycznia 2011 roku ponownie wprowadzono obowiązek rozwiązania umowy z dotychczasowym pracodawcą. Dlatego wszyscy,…

Więcej