odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: drugi filar

Co z rachunkiem OFE po śmierci ubezpieczonego?

07/08/2012 r.

Większość Polaków nie wie, że może pozyskać pieniądze zmarłych krewnych posiadających konto w OFE. Towarzystwa emerytalne chcą rozpocząć kampanię, która ma na celu uświadomienie o takiej możliwości.

Więcej

Słaby rok 2011 dla OFE

05/10/2011 r.

Wartość jednostek rozrachunkowych, na które przeliczane są składki wpłacane do OFE, od początku roku zmniejszyła się o ok. 5%. Wszystko wskazuje na to, że rok 2011 może zakończyć się dla funduszy stratą. Od początku istnienia funduszy, jedynie w 2008 roku zdarzył się taki przypadek, wówczas średnia strata wyniosła prawie 14%. Wpływ na złe wyniki akcji miała m.in. kiepska sytuacja…

Więcej

Wyniki funduszy emerytalnych są lepsze od waloryzacji

05/05/2011 r.

Analiza przeprowadzonych wyników funduszy emerytalnych wyraźnie daje do myślenia, pogłoski o ich słabej efektywności były niepotwierdzone. Najlepiej pieniądze klientów pomnażają ING i Polsat. Fundusze emerytalne działają już od 12 lat, a od 1 maja składka przekazywana do OFE zmalała z 7,3 % do 2,3 % wynagrodzenia brutto. Według zestawienia funduszy z punktu widzenia klienta oraz w…

Więcej

Tymczasowe zawieszenie składek do OFE doprowadziłoby…

28/02/2011 r.

Wiele osób uznaje, że obecny system emerytalny, dotyczący przekazywania składek do OFE jest nie do utrzymania. Zdaniem prezesa NBP, Marka Belki, dobrym rozwiązaniem byłoby zawieszenie składek do OFE na kilka (2-4) lat, wówczas przez ten okres można by uporządkować finanse publiczne, poprawić ich stan. Decyzją rządu składka do OFE ma być zmniejszona z 7,3% do 2,4%. Premier zapewnia…

Więcej

Węgrzy zawiesili drugi filar

26/11/2010 r.

W Polsce trwa dyskusja na temat dalszych losów systemu emerytalnego, w tym OFE, tymczasem węgierski rząd podjął decyzję o likwidacji obowiązkowego, prywatnego filara emerytalnego. Uruchomiony zostanie ponownie od lutego 2011 roku.   W ten sposób Węgrzy zamierzają poradzić sobie z ograniczeniem deficytu budżetowego. Warto dodać, że zgodnie z wcześniejszymi decyzjami premiera Victora…

Więcej

Bezpieczeństwo składek w II filarze

20/08/2010 r.

Twórcy reformy emerytalnej pamiętali o zabezpieczeniu środków na przyszłą emeryturę zbieranych i pomnażanych w ramach II filaru. Aktywa funduszu emerytalnego przechowywane są na koncie w banku, zwanym depozytariuszem. Rolą banku depozytariusza jest jednocześnie występowanie w imieniu członków funduszu z powództwem przeciwko PTE z tytułu szkody powstałej przez niewykonanie lub przez…

Więcej

Bezpieczeństwo zarządzania środkami przez fundusze emerytalne

07/04/2010 r.

Środki gromadzone w otwartych funduszach emerytalnych są inwestowane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne. To one są odpowiedzialne za inwestowanie powierzonych pieniędzy. PTE funkcjonują w formie spółek akcyjnych. Nadzorowane są przez KNF (Komisja Nadzoru Finansów). Środki gromadzone na emeryturę są zabezpieczone przepisami prawnymi. Według ustawy OFE mają obowiązek osiągnięcia…

Więcej

Kontrola stanu konta emerytalnego

10/03/2010 r.

Warto kontrolować stan swojego konta emerytalnego, zwłaszcza, że ustawodawca przewidział taką możliwość. Zdarzają się przecież sytuacje, i to wcale nierzadkie, gdy składki na ubezpieczenie emerytalne nie są księgowane na rachunku ubezpieczonego bądź wykonywane jest to w sposób niewłaściwy, ze szkodą dla przyszłego emeryta. Nowe, zreformowane zasady przyznawania świadczenia emerytalnego…

Więcej

Jak wybrać OFE?

01/03/2010 r.

Każda osoba, z chwilą objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi, a więc w szczególności rozpoczynająca pracę zawodową, powinna zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym. Jak wybrać OFE? Młodzi ludzie zwykle nie myślą o emeryturze, ale decyzja o wyborze OFE powinna być świadoma. Kluczowe znaczenie dla klienta mają wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusz,…

Więcej

Okresowa emerytura kapitałowa z OFE

01/03/2010 r.

Zasady uzyskania świadczenia określanego jako okresowa emerytura kapitałowa z otwartego funduszu emerytalnego określone są w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507).   Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje osobie, która ukończyła 65 lat i urodziła się po dniu 31 grudnia 1948 roku, a ponadto: jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego,…

Więcej

Przystąpienie do II filaru

04/02/2010 r.

Przystąpić do OFE może jedynie osoba podlegająca ubezpieczeniom społecznym, która opłaca za siebie lub za którą opłacana jest składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przynależność do OFE jest obowiązkowa dla wszystkich osób czynnych zawodowo. Jedyny wyjątek stanowią urodzeni przed 1 stycznia 1949 roku, którzy nie zostali objęci reformą.…

Więcej