odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

Małgorzata Hoska

Zmieniłam adres, jak powiadomić fundusz?

Zmieniłam adres zamieszkania, nie wiem w jaki sposób powiadomić fundusz .Od dawna nie otrzymuje informacji o stanie mojego konta w funduszu.Pozdrawiam M.Hoska

Ikona użytkownika

Karina

Członek Funduszu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fundusz o wszelkich zmianach w danych osobowych, a w szczególności o zmianie imion i nazwiska, danych identyfikacyjnych (numer PESEL, numer NIP, numer dowodu osobistego czy paszportu) oraz adresu zamieszkania i/lub adresu korespondencyjnego. Członek Funduszu zobowiązany jest także do poinformowania funduszu o zawarciu związku małżeńskiego lub wszelkich zmianach w stosunkach majątkowych, które zaszły między małżonkami.

Aby zmienić dane osobowe należy wypełnić odpowiedni wniosek i przesłać go do Państwa funduszu. Należy skontaktować się z konsultantem w celu zamówienia formularza, napisać list lub wysłać e-maila. Spośród listy funduszy należy wybrać swój i skontaktować się z nim: http://www.godna-emerytura.pl/Emerytura-drugi-filar-OFE/Otwarte-Fundusze-Emerytalne-w-Polsce

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.