odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

Kulka

Studia a emerytura

Jeżeli ukończyłam 3,5 roku studiów liczą się one do lat emerytalnych?

Ikona użytkownika

Karina

Okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem jej ukończenia, w wymiarze określonym w programie studiów, to okres nieskładkowy. (Art. 7 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 39, poz. 353 ze zm.).

Do zaliczenia okresu studiów przez ZUS nie jest konieczne uzyskanie dyplomu ich zakończenia. Wystarczy uzyskanie absolutorium. ZUS często wymaga zaświadczenia z uczelni, które określa wymiar i lata studiów.

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.