odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

BL

przeniesienie emerytury po śnierci jednego z małżonków na drugiego

Czy po śmierci małżonka,który opłaca składki tylko w ZUS żona może zamienić swoją emeryturę na męża w wys. 85 % jego świadczenia,jeśli małzonka opłaca składki w ZUS i OFE

Ikona użytkownika

Karina

Fakt przynależności do II filaru OFE (zgromadzenia składek na otwartym funduszu emerytalnym) ma znaczenie tylko przy ustalaniu uprawnień do wcześniejszych emerytur.

Jeśli oboje małżonkowie byli już na emeryturze i zmarł jeden z nich, emerytura jest wyrównywana.

Jeśli mąż pobierał emeryturę w wysokości np. 1500 zł, a żona w wysokości 900 zł, po śmierci męża, żona otrzyma wyrównanie emerytury w postaci 1500 zł. Jeśli w momencie śmierci męża, żona spełniała wymogi dotyczące renty rodzinnej, otrzyma ona rentę rodzinną, która wynosi 70-85% wartości emerytury jej zmarłego męża.

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.