odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

Lorenc

Przeliczenie emerytury

Czy muszę się zwolnić u pracodawcy by ZUS przeliczył mi emeryturę oraz poinformował od kiedy mi przysługuje?

Ikona użytkownika

Karina

Zwolnić się u dotychczasowego pracodawcy musi pracownik w wieku emerytalnym. Powinien on wybrać czy chce nadal pracować i nie otrzymywać świadczenia czy rozwiązać umowę pracy chociażby na jeden dzień i otrzymywać również emeryturę. Emerytura obowiązuje mężczyzn w wieku 65 lat i kobiety w wieku 60 lat.

Więcej w artykule Emerytra a praca 2011

0

Ikona użytkownika

czy rozwiazujac umowe o prace mam wystapic o ponowne przeliczenie emerytury, czy zus sam przeliczy. praw do emerytury nabylam w lutym 2010 r.

0

Ikona użytkownika

Karina

Osobom, które nabyły emerytury według nowych zasad i nadal pozostają w ubezpieczeniach, czyli np. pracują, przysługuje prawo do ponownego obliczenia ich wysokości.

Polega ono na powiększeniu emerytury o kwotę wynikającą z podzielenia składek (odpowiednio zwaloryzowanych), zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu ustalenia prawa do emerytury, przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia. Chodzi tu o składki zewidencjonowane od miesiąca, od którego została podjęta wypłata emerytury po raz pierwszy, a jeśli emerytura była już przeliczana - od miesiąca, w którym nastąpiło to przeliczenie - do miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury.

Ponowne ustalenie wysokości emerytury może być dokonane nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego, albo po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Więcej na stronie ZUS>>

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.