odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

Jan Musiał

Prawo do emerytury pomostowej

Czy mam prawo do emerytury pomostowej, jeżeli mój całkowity staż pracy wynosi 33 lata, w tym 21 lat nieprzerwanej pracy jako nauczyciel?

Ikona użytkownika

Karina

Może Pan skorzytać ze świadczenia kompensacyjnego, które wynosi 100% emerytury pomostowej. Do 2014 roku mają doniego prawo nauczyciele, którzy skończyli 55 lat, bez względu na płeć,

Świadczenia kompensacyjne są przyznawane na wniosek zainteresowanego, oprócz 30 letniego stażu pracy, w tym 20 lat pracy na co najmniej połowę obowiązkowego wymiaru zajęć, muszą rozwiązać stosunek pracy.

Świadczenia kompensacyjne będą przyznawane z budżetu do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Wiecej informaji na: Emerytura pomostowa i świadczenia dla nauczycieli>>

1

Ikona użytkownika

Mam pytanie przepracowałem w kop.węgla kamiennego 40 lat jako pracownik powierzchni w tym ma 10 lat pracy w warunkach szkodliwych mój wiek to 58lat.Czy mam prawo do emerytury pomostowej?

0

Ikona użytkownika

Karina

Prawo do emerytury pomostowej ma pracownik, który: urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

  • ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
  • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
  • ma okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn, przy czym przy ustalaniu tego okresu nie uwzględnia się okresów pracy w gospodarstwie rolnym;
  • przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;
  • po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych;
  • nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

0

Ikona użytkownika

Mam pytanie. Przepracowałem w sumie 30 lat .Do 1-01-1999 miałem staż w warunkach szczególnych 16 lat . do 1-01-1999r.miałem okresów składkowych 19lat i 10 lat na rencie o czasowej niezd.do pracy .Zus nie zaliczył mi 6 lat(1\3 składkowych )gdyż renta nie wlicza się do stażu. czy jest to zgodne z ustawą . Mam 60 lat.

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.