odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

Grażyna Lamprecht

kapitał poczatkowy

Dzień dobry, do dnia dzisiejszego nie mam obliczonego kapitału podstawowego mojej przyszłej emerytury. Prosze o informacje, czy istnieja specjalne druki , które wypełnia zakład pracy, jakie dokumenty muszę zgromadzić do przekazania do ZUS ? Z góry dziekuję za odpowiedż. pozdrawiam Grażyna Lamprecht

Ikona użytkownika

Karina

Do ustalenia kapitału początkowego niezbędne są następujące dokumenty:

- wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1),

- kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6),

- świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców potwierdzające okresy zatrudnienia albo inne dowody dla potwierdzenia okresów składkowych i nieskładkowych przebytych przed 1999 r.,

- zaświadczenie, w tym zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), które wystawia pracodawca, lub następca pracodawcy potwierdzające okresy zatrudnienia oraz osiągane wynagrodzenia (dochody) sprzed 1999 r.

albo

- legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, dokonane w trakcie zatrudnienia albo niezwłocznie po rozwiązaniu stosunku pracy,

- osoby, które indywidualnie opłacały składkę na ubezpieczenie społeczne oraz osoby, które współpracowały przy prowadzeniu działalności, podają w kwestionariuszu - druk: ZUS Rp-6, okres prowadzenia działalności lub współpracy przy prowadzeniu działalności, rodzaj prowadzonej działalności oraz adres prowadzenia działalności, numer NKP (Numer Konta Płatnika) i adres ZUS, do którego opłacane były składki przed 1999 r. Na podstawie tych informacji- przed wydaniem decyzji w sprawie kapitału początkowego - ZUS ustali okres (okresy) ubezpieczenia społecznego i podstawę wymiaru składek na to ubezpieczenie.

Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, a także inne okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość wynagrodzenia, należy dołączyć do wniosku w oryginale albo przedłożyć ich odpisy poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Oryginały dokumentów - po wykorzystaniu - ZUS zwraca wnioskodawcy. Nie podlegają zwrotowi zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia, dochodu i uposażenia oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wystawione na druku według wzoru ZUS Rp-7.

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.