odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

bronas

emetytura dla osoby bezrobotnej

witam moja mama byla na rencie ale od jakiegos czasu jest jako bezrobotna poniewaz zus ja "uzrdowil" w kwietniu konczy 60 lat jakie dokumenty nalezy zlozyc o emeryture PROSZE O POMOC

Ikona użytkownika

Karina

Wniosek o emeryturę należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o emeryturę, nie wcześniej niż na miesiąc przed spełnieniem warunków wymaganych do przyznania emerytury.

Wniosek o emeryturę, czyli formularz ZUS Rp-1 przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest on dostępny w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na oficjalnej stronie ZUS- www.zus.pl Formularz ZUS

Rp-1 zawiera m.in.,:

• imię i nazwisko osoby zainteresowanej,

• datę i miejsce urodzenia,

• miejsce zamieszkania - zameldowania na pobyt stały,

• adres pobytu i adres do korespondencji (jeżeli są inne niż adres zamieszkania),

• numer NIP i PESEL,

• wskazanie rodzaju świadczenia, o które ubiega się osoba zainteresowana,

• podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być udzielone przez zainteresowanego na piśmie lub ustnie do protokołu)

• jeżeli emerytura ma być przekazywana na rachunek bankowy, należy podać numer tego konta i adres banku.

Do formularza wniosku ZUS Rp-1 dołącza się:

• kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6), w którym należy zamieścić dane personalne oraz informacje o przebytych okresach składkowych i nieskładkowych oraz informacje o dokumentach, jakie przedkładane są na potwierdzenie tych okresów.

• dokumenty na potwierdzenie przebytych okresów składkowych i nieskładkowych.

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.