odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

Elżbieta

emerytura z art.88 karta Nauczyciela

Jestem nauczycielem. Do XII 2008 roku spełniłam warunki przejścia na emeryturę. Nadal pracuję.Kiedy muszę odejśc na emeryturę? Jak będzie naliczana moja emerytura- według nowych czy według starych zasad.

Ikona użytkownika

Karina

Nauczyciel, który do 31 grudnia 2008 r. spełnił warunki dotyczące wymaganego stażu pracy, w tym pracy nauczycielskiej, może uzyskać emeryturę bez względu na wiek po rozwiązaniu stosunku pracy, z tym że przepis ust. 2a art. 88 Karty Nauczyciela - wyraźnie stanowi, że warunek rozwiązania stosunku pracy nie musiał być spełniony do 31 grudnia 2008 r. Zatem rozwiązanie stosunku pracy jak również zgłoszenie wniosku o emeryturę, a tym samym wniosku o przekazanie na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym - może nastąpić również w 2009 r. i w latach następnych.

Nauczyciel może także przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego - na podstawie przepisu art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z tym przepisem - nauczyciel urodzony po 31 grudnia 1948 r., który 1 stycznia 1999 r. posiadał okres składkowy i nieskładkowy wynoszący dla kobiet  co najmniej 20 lat, a dla mężczyzn   25 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy- uzyska prawo do wcześniejszej emerytury po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego wynoszącego 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.