odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

Jerzy

Wcześniejsza emerytura z II filarem?

Czy będem mógł przejść na wcześniejszą lub pomostową emeryturę,po osiągnięciu wieku 60 lat i spełnionych warunkach uprawniających do przejścia gdy należę do filaru II.?

Ikona użytkownika

Karina

Osoby, które chcą skorzystać z wcześniejszej emerytury, muszą zrezygnować z członkowstwa w drugim filarze i mogą zrezygnować z OFE. Decyzję w tej sprawie musza podjąć indywidualnie.

Osoba urodzona po 1948 roku, która spełni warunki do otrzymania wcześniejszej emerytury i przystąpiła wcześniej do OFE ma możliwość wystąpienia z OFE.

Wraz z wnioskiem o wcześniejszą emeryturę musi złożyć oświadczenie, że wnosi o wykreślenie jej z rejestru członków OFE i przekazanie środków zgromadzonych w funduszu OFE do budżetu państwa. Podstawą prawną jest art. 46,50, 50a, 50e, 193 i 184 ustawy o emerytach i rentach z FUS, a także art. 88 Karty nauczyciela.

Unieważnienie umowy z towarzystwem emerytalnym OFE nie jest bezwzględnym warunkiem nabycia wcześniejszych uprawnień emerytalnych przez osoby urodzone w latach 1949-1968.

Gdy wnioskodawca nadal jest członkiem OFE w momencie ubiegania się o to świadczenie, ma możliwość wnioskowania o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa. Jeśli złoży się taki wniosek, ZUS przyznaje emeryturę, wówczas umowa z otwartym funduszem emerytalnym staje się nieważna z mocy samego prawa, a ZUS wykreśla wpis o członkostwie w OFE z Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych i zawiadamia o tym wykreśleniu właściwy fundusz emerytalny.

Należy zaznaczyć, że nie trzeba wnioskować o wykreślenie z rejestru członków OFE i przekazanie środków do budżetu państwa na odrębnym formularzu. Wniosek taki składa się wypełniając formularz wniosku o emeryturę (ZUS Rp-1 - część V pkt 13).

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.