odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

SANDRA BERLINER

RENTA RODZINNA

MOJA CIOCIA W WIEKU 52 LAT,WYSZŁA ZA MĄŻ ZA EMERYTA..CIOCIA JEST OSOBĄ BEZROBOTNĄ..POSIADA 10-LETNI STAŻ PRACY..JEJ MĄZ ZMARŁ PO 6-CIU MIESIĄCACH TRWANIA MAŁŻENSTWA...CZY CIOCI PRZYSŁUGUJE RENTA RODZINNA PO ZMARŁYM MAŁZONKU..??..JESLI " TAK", TO KIEDY MOŻE BYĆ WYPŁACANA..??.....POZDRAWIAM...

Ikona użytkownika

Karina

Prawo do renty rodzinnej przysługuje wdowie, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16. roku życia, a jeżeli uczą się - 18. roku życia lub są całkowicie niezdolne do pracy.

Uprawnienie do renty rodzinnej przysługuje również wdowie, jeśli spełni warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania ww. dzieci.

Wdowa, która nie spełnia żadnego z wymienionych warunków wymaganych do przyznania renty rodzinnej i nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania - ma prawo do okresowej renty rodzinnej przez okres jednego roku od dnia śmierci męża albo przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od śmierci męża.

Wniosek o rentę rodzinną zgłasza osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik. Formalności związane z uzyskaniem prawa do renty rodzinnej załatwia się w swoim oddziale ZUS-u. Wniosek składa się na formularzu ZUS Rp-2. Można go otrzymać w każdej jednostce ZUS-u lub wydrukować ze strony internetowej www.zus.pl. Do wniosku należy dołączyć:  akt zgonu osoby, po której chcemy otrzymywać rentę, wszelkie dokumenty potwierdzające nasze pokrewieństwo lub powinowactwo z tą osobą, w przypadku żony - powinna ona dołączyć akt małżeństwa.


0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.