odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

W. Rowicki

Okresy nieskladkowe

Które okresy zalicza się do nieskładkowych? Nauka, okres pobierania renty inwalidzkiej, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, okres zarejestrowania w Urzędzie Pracy?

Ikona użytkownika

Karina

Renta inwalidzka wlicza się do okresów składkowych.

Do lat nieskładkowych zalicza się okresy:

- nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów

- dokształcania zawodowego lekarzy w klinikach akademii medycznych i oddziałach instytutów naukowych w charakterze wolontariusza - w granicach do 1 roku

- studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu - asystenckich studiów przygotowawczych

- udokumentowanej niezdolności do pracy, za które wypłacone zostały z Funduszu Pracy: zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki szkoleniowe lub stypendia.

Więcej na stronie ZUS: http://www.zus.pl/default.asp?id=387&p=4&idk=

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.