odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

Robert

Kiedy na emeryturę - Robert

Mam 25 lat pracy przy tablicy, jestem z 1967r, moje pytanie jest kiedy będę mógł przejśc na wcześniejszą emeryturę i na jakich zasadach.

Ikona użytkownika

Karina

Emeryturę nauczycielską na podstawie Karty Nauczyciela mogą uzyskać osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r., a przed dniem 1 stycznia 1969r., jeśli do dnia 31 grudnia 2008r. udowodniły co najmniej:

  • 30 – letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiejco najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć lub
  • 25 – letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania zatrudnienia w szkolnictwie specjalnym co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć (w przypadku nauczycieli klas, szkół, placówek i zakładów specjalnych).

Osoby z tej grupy wiekowej, aby nabyć prawo do emerytury na podstawie Karty Nauczyciela, muszą również:

  • rozwiązać stosunek pracy nauczycielskiej (choć nie musiały tego uczynić do dnia 31 grudnia 2008r.),
  • złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa (jeśli przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego).

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.