odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

Liliana Komorowska

Kiedy mogę odejść na świadczenie kompensacyjne?

Pracuję od 1 września 1986r. jako nauczyciel. Urodziłam się 21 sierpnia 1963r. Ukończyłam 4-letnie studia stacjonarne. Należę do II filaru. Kiedy zgodnie z nowymi zasadami mogę uzyskać świadczenie kompensacyjne i kiedy i do kogo należy o to wnioskować?

Ikona użytkownika

Karina

Nauczyciel nabywa prawo do świadczenia kompensacyjnego pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

  • rozwiązanie stosunku pracy,
  • posiadanie stażu ubezpieczeniowego (okresy składkowe i nieskładkowe) wynoszącego 30 lat, w tym 20 lat pracy w charakterze nauczyciela w jednostkach,
  • osiągnięcie wieku, który w latach 2009 - 2014 wynosi 55 lat, a w kolejnych latach będzie stopniowo wydłużany aż do 59 lat w przypadku kobiet i 64 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2031 - 2032.

Świadczenia kompensacyjne wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.