odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

Jakie są korzyści wynikające z założenia IKE?

Co będę miał z tego, że będę oszczędzał akurat na IKE?

Ikona użytkownika

Karina

IKE - to przede wszystkim sposób oszczędzania dodatkowych środków na przyszłą emeryturę. Wzbogaca dotychczas dostępne mechanizmy, które nie gwarantowały utrzymania satysfakcjonującego poziomu życia, po zakończeniu aktywności zawodowej. Zyski z IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, który trzeba uiszczać przy korzystaniu z innych instrumentów lokacyjnych. IKE gwarantuje dowolność wpłat, ponieważ oszczędzający sam decyduje o tym kiedy i ile chce wpłacać na IKE. Ma także jasność ponoszonych kosztów oraz możliwość przedterminowego wycofania oszczędności z zachowaniem prawa do założenia IKE w przyszłości.

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.