odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

Krzysztof Polański

Emerytura wychowawcy

Czy wychowawca z Ogniska Wychowawczego - placówki wsparcia dziennego, który ukończył 60 lat życia, aktualnie zatrudniony jest na podstawie Karty Nauczyciela, posiada 35- letni staż pracy, w tym 20-lat stażu pracy z Karty Nauczyciela - może przejść na wcześniejszą emeryturę?

Ikona użytkownika

Karina

Emeryturę nauczycielską na podstawie Karty Nauczyciela mogą uzyskać osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r., a przed dniem 1 stycznia 1969r., jeśli do dnia 31 grudnia 2008r. udowodniły co najmniej: 30 – letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć lub 25 – letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania zatrudnienia w szkolnictwie specjalnym co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć (w przypadku nauczycieli klas, szkół, placówek i zakładów specjalnych).

Osoby z tej grupy wiekowej, aby nabyć prawo do emerytury na podstawie Karty Nauczyciela, muszą również: rozwiązać stosunek pracy nauczycielskiej (choć nie musiały tego uczynić do dnia 31 grudnia 2008r.), złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa (jeśli przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego).

Szczególna możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę

Możliwość ta adresowana jest do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., które do dnia 31 grudnia 2008 r. nie osiągną obniżonego wieku emerytalnego, a na dzień 1 stycznia 1999r. udowodniły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący dla mężczyzn co najmniej 25 lat, a dla kobiet 20 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoby te po spełnieniu tych warunków będą mogły przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 55 lat a dla mężczyzn 60 lat. Emerytura ta przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwiązania stosunku pracy w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

Więcej informacji na stronie ZUS>>

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.