odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

WIN25

Emerytura i praca jak długo

Witam, chciałabym się dowiedzieć, jak długo może pracować jeszcze osoba, która ma 64 lata i pobiera emeryturę od 5 lat! Pracuje dodatkowo na umowę o pracę! i umowę zlecenie w różnych miastach polski! Jak długo jeszcze może pracować! ? Czy przypadkiem za dużo na raz?

Ikona użytkownika

Karina

Nie ma ograniczenia wieku, do którego emeryt może pracować pobierając świadczenie. Wręcz przeciwnie, Państwo dąży do tego, by wiek przechodzenia na emeryturę był jeszcze dłuższy.

Dla kobiet i mężczyzn ma osiągnąć 67 lat.

Prawo do wcześniejszej emerytury, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zmniejszenie wysokości świadczenie emerytalnego powoduje osiągnięcie przychodu w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia.

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.