odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

Maria Kriwienkowa

Emerytura a praca - kiedy się zwalniać?

Na swojej stronie głównej piszecie, że zwolnić się muszą tylko te osoby, którym przyznano świadczenie w okresie 1 stycznia 2009 - 31 grudnia 2010, a mnie przyznano emeryturę w sierpniu 2008 r. Pracuję nadal i od ubiegłego roku, kiedy skonczyłam 60 lat - pobieram świadczenie. Zgodnie z Waszą informacją mnie nowy przepis nie powinien dotyczyć. Jak to jest, jaki przepis mówi o tych terminach ?

Ikona użytkownika

Karina

Dane są zaczerpnięte bezpośrednio z informacji w ZUS.

Przed 2009 rokiem obowiązywało to samo prawo co obecnie - trzeba było się zwolnić, by móc otrzymać świadczenie. Po 1 stycznia 2009 roku nie trzeba było się zwalniać z pracy, by móc dostać emeryturę

Mówi o tym ZUS: "art. 103a ustawy emerytalnej, bo to właśnie ten przepis zawiera omawianą regulację, od 1 stycznia 2011 r. stosowany jest do emerytur, do których prawo zostało nabyte począwszy od tej daty, natomiast do emerytur przyznanych w 2010 r. i w latach wcześniejszych - będzie stosowany od dnia 1 października 2011 r. "

W razie wątpliwości proszę zobaczyć na stronie ZUS lub pod nr tel. ZUS: 0 801 044 044

0

Ikona użytkownika

Czy przechodząc na emeryturę obowiązuje pracownika 3 miesięczny okres wypowiedzenia? Jakie sankcje dotyczą pracownika jak nie zachowa tego okresu a ze względów osobistych chce przejść zaraz ( to znaczy w krótkim okresie np. 1 miesiąca lub 2 tygodni) na emeryturę. Jest to porzucenie pracy i co z tego wynika?

0

Ikona użytkownika

Karina

Pracodawca i pracownik mogą skrócić okres wypowiedzenia w drodze porozumienia stron, zgodnie ustalając wcześniejszy termin rozwiązania umowy.

Skrócenie okresu wypowiedzenia nie zmieni trybu rozwiązania umowy o pracę – nadal rozwiązanie umowy dokonane będzie za wypowiedzeniem i tak też będzie to odnotowane na świadectwie pracy.

Odejście z pracy przed upływem okresu wypowiedzenia, bez zawarcia porozumienia, jest uwidocznione na świadectwie pracy w postaci odpowiedniego zapisu w pozycji wskazującej tryb i podstawę rozwiązania umowy o pracę.

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.