odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

Cyna2

Czy nabyłam prawa do emerytury?

Rocznik 1959. Ukończyłam studia dzienne. Na koniec 2008 roku miałam 26 lat przy tablicy. W chwili obecnej zasugerowano mi skorzystanie z przywileju wcześniejszej emerytury (mało oddziałów). Jak sprawdzić, czy nabyłam takie prawo? Dodam, że przez rok byłam na świadczeniu rehabilitacyjnym i ok. pół roku na chorobowym i macierzyńskim

Ikona użytkownika

Karina

Emerytura bez względu na wiek przysługuje nauczycielom, którzy:

mają co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy w szkolnictwie specjalnym,

rozwiązali stosunek pracy jeżeli wybrali OFE, muszą złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w funduszu, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 39 poz. 353 z późn. zm.) przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe.

Stosownie do art. 7 pkt 9 Ustawy okresami nieskładkowymi są okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki w wymiarze określonym w programie studiów.

Ponadto, by nabyć prawo do emerytury na podstawie Karty Nauczyciela, trzeba również:

* rozwiązać stosunek pracy nauczycielskiej (choć nie musiały tego uczynić do dnia 31 grudnia 2008r.),

* złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa (jeśli przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego).

 

Najlepiej udać się do swojego oddziału ZUS i tam sprawdzić.

0

Ikona użytkownika

Nauczyciel posiadający staż pracy na 31,08,2011r z jakich uprawnień ZUS może skorzystać -od -01.09.2011r, brak zatrudnienia dla niego ze względów organizacyjnych szkoły

0

Ikona użytkownika

Nauczyciel posiadający 30 lub 31 lat pracy jako nauczyciel na dzień 31.08.2011r. może przejść na wcześniejszą emeryturę na podstawie art.88 KN - brak zatrudnienia od 01.09.2011r. zmniejszenie oddziałów Dziękuję za szybką odpowiedź,

0

Ikona użytkownika

Nabyłam prawa emerytalne w grudniu 2008roku.Czy jeśli z końcem tego roku szkolnego przejdę na emeryturę to otrzymam ją na starych zasadach?

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.