odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Zasady funkcjonowania OFE

Zasady funkcjonowania OFE

W co najchętniej inwestują OFE

23/10/2010 r.

Zarządzający aktywami otwartych funduszy emerytalnych deklarują niechęć do inwestowania w branże, które nie są społecznie akceptowane. Oficjalnym powodem jest m.in. wpływ państwa na działalność tych spółek i wynikające stąd ryzyko. Mniej oficjalnie mówi się o reputacji przedsiębiorstw oferujących swoje akcje i obligacje. Choć bez względu na etykę OFE chętnie nabywają akcje…

Więcej

Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE

22/06/2010 r.

Pracując i przekazując do ZUS składki akumulujemy środki, z których korzystać będziemy po osiągnięciu wieku emerytalnego i przejściu na emeryturę. Każdy jednak zastanawia się, co dzieje się z tymi oszczędnościami, jeśli nastąpi przedwczesny zgon? Czyją własnością są gromadzone przez nas pieniądze? Na etapie oszczędzania naszym kapitałem zarządzają OFE. Natomiast w momencie,…

Więcej

Opłaty pobierane przez OFE

09/06/2010 r.

Jednym z czynników, o którym zapominamy w związku z inwestowaniem naszych pieniędzy na emeryturę w OFE są opłaty pobierane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Wysokość należności pobieranych przez fundusze inwestycyjne decyduje również o uposażeniu przyszłego emeryta. Warto więc wiedzieć, że część naszych składek przeznaczanych jest na pokrycie kosztów administracyjnych…

Więcej

Bezpieczeństwo zarządzania środkami przez fundusze emerytalne

07/04/2010 r.

Środki gromadzone w otwartych funduszach emerytalnych są inwestowane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne. To one są odpowiedzialne za inwestowanie powierzonych pieniędzy. PTE funkcjonują w formie spółek akcyjnych. Nadzorowane są przez KNF (Komisja Nadzoru Finansów). Środki gromadzone na emeryturę są zabezpieczone przepisami prawnymi. Według ustawy OFE mają obowiązek osiągnięcia…

Więcej

Polityka inwestycyjna funduszy emerytalnych

01/03/2010 r.

Otwarte fundusze emerytalne mogą w różny sposób lokować środki swoich członków. Polityka inwestycyjna funduszy jest określona w statucie funduszu. W ten sposób OFE informują swoich członków w jaki sposób będą inwestować ich pieniądze. Inwestowania w fundusze akcji daje możliwości wysokich zysków, ale jest też obarczone dużym ryzykiem. W krótkim okresie czasu wartości akcji…

Więcej

Emerytura Pierwszy Filar ZUS

Zobacz więcej