odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Wysokosc emerytury

Wysokość emerytury

Nowa emerytura i okresowa emerytura kapitałowa

01/04/2010 r.

Wysokość tzw. nowej emerytury, wypłacanej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a więc I filaru, wyliczana będzie na podstawie sumy środków zgromadzonych przez ubezpieczonego na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.   Kapitał emerytalny stanowi suma waloryzowanych każdego roku składek, jakie do ZUS wpływają od 1999 roku, a w przypadku osób pracujących przed reformą emerytalną…

Więcej

Wysokość starej emerytury

30/03/2010 r.

Wysokość emerytury ustalanej zgodnie z dotychczasowymi zasadami zależy od takich czynników jak: wysokości podstawy wymiaru, uwzględnionego okresu składkowego i nieskładkowego oraz kwoty bazowej, obowiązującej w dniu powstania prawa do świadczenia.   ZUS ustala podstawę wymiaru emerytury w oparciu o zarobki z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z ostatnich 20 lat sprzed tego roku,…

Więcej

Kwoty przychodu obniżające świadczenia

14/09/2009 r.

Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów:Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego: od 1 grudnia 2008 r. 2078,00 zł od 1 marca 2009 r. 2167,60 zł od 1 czerwca 2009 r. 2230,00 zł od 1 września 2009 r. 2157,10 zł od 1 grudnia 2009 r. 2179,70 zł od 1 marca 2010 r. 2270,60 zł od 1 czerwca 2010 r. 2321,50 zł Kwoty równe…

Więcej

Emerytura Pierwszy Filar ZUS

Zobacz więcej