odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Emerytura Pierwszy Filar ZUS > System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce

Kampania informacyjna o zmianach w systemie emerytalnym

12/04/2012 r.

Rząd chce przekonać społeczeństwo do reformy systemu emerytalnego, dlatego w ciągu 2 tygodni będzie prowadził ogólnopolską kampanię na ten temat.

Więcej

Konsekwencje podniesienia wieku emerytalnego

12/03/2012 r.

Rząd wieloaspektowo argumentuje swoje postanowienie w sprawie reformy emerytalnej. Przede wszystkim decyzja ta ma na celu poprawę stanu gospodarczego Polski i jej sytuacji wewnętrznej. Jak przedstawiać się to będzie w rzeczywistości? Wzrost PKB Rząd szacuje, że dzięki reformie PKB do 2020 r. zwiększy się, w porównaniu z 2011 r., o 36,3 proc., zaś bez podniesienia wieku emerytalnego wzrost…

Więcej

Dodatki do emerytury i renty

11/03/2012 r.

Niektórym emerytom i rencistom należą się różnego rodzaju dodatkowe świadczenia pieniężne. Komu przysługują i jakie są ich rodzaje? Dodatek pielęgnacyjny Przyznawany jest w przypadku całkowitej niezdolności do pracy i prowadzenia samodzielnego życia. Warunkiem jest ukończenie 75 roku życia. Dodatek tego rodzaju nie jest przyznawany osobom, które przebywają w domu pomocy społecznej,…

Więcej

Reforma emerytur mundurowych

08/03/2012 r.

10 stycznia został przekazany do konsultacji projekt reformy emerytur mundurowych. Planowana przez MSWiA reforma ma objąć policjantów, wojskowych i strażaków. Podstawową kwestią tego projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej policjantów, żołnierzy zawodowych oraz strażaków. Emerytura będzie im się należała po przekroczeniu 55. roku życia i 25-letnim stażu pracy. Wysokość…

Więcej

Emerytura mieszana

08/03/2012 r.

Emerytura mieszana stanowi zespolenie obecnych i nowych zasad ustalania wysokości świadczenia pieniężnego dla seniorów urodzonych później niż w dniu 31 grudnia 1948 r. Ważnym aspektem jest fakt, że osoby te muszą osiągnąć wiek emerytalny uprawniający do emerytury w latach 2009-2013. Ponadto emerytura mieszana przysługuje osobom, które nie były członkami otwartego funduszu emerytalnego…

Więcej

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

06/03/2012 r.

Dwumiesięczne wakacje, dwutygodniowe ferie zimowe, każdy weekend wolny od pracy – takie przywileje przysługują tylko nauczycielom. Do szeregu tych dobrodziejstw należy także wcześniejsza emerytura nauczycielska przyznawana bez względu na wiek na podstawie Karty Nauczyciela.   Emerytura tego rodzaju przysługuje nauczycielom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 roku. Prawo do niej mają…

Więcej

Emerytura Pierwszy Filar ZUS

Zobacz więcej