odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Emerytura trzeci filar IKE

Emerytura trzeci filar IKE

Kary za złe zarządzanie IKE

27/03/2013 r.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nałożył wysokie kary na firmy prowadzące Indywidualne konta emerytalne. W sumie ukarano aż 10 firm. Czytaj więcej >>

Więcej

Jedna trzecia Polaków oszczędza dodatkowo na emeryturę

31/08/2012 r.

Niespełna 36 % Polaków oszczędza na emeryturę, to słaby wynik, gorzej wypadają tylko osoby z państw dotkniętych kryzysem gospodarczym. Z racji tego, że trzeci filar emerytalny jest nieobowiązkowy, Polacy niechętnie oszczędzają na emeryturę, prawie połowa deklaruje, że po prostu nie ma z czego odkładać pieniędzy. Zgodnie z wynikami badań „Finansowego Barometru ING” Polacy planują…

Więcej

Ranking IKE lipiec 2012

06/08/2012 r.

Na naszą emeryturę składają się dwa filary. Pierwszy z nich, na który trafia ponad 12% comiesięcznych składek emerytalnych to Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który wykorzystuje te środki na wypłaty bieżących emerytur, natomiast drugi filar to Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), na którym ląduje ponad 7% składek, które są pomnażane i z powrotem trafiają na nasz rachunek.…

Więcej

Zbyt niska wiedza na temat oszczędzania w trzecim filarze

06/07/2012 r.

Zbyt mała wiedza o dostępnych formach oszczędzania na emeryturę w ramach trzeciego filaru wpływa na niską liczbę korzystania z tych produktów. Aż 70% Polaków uważa, że nie wie nic o instrumentach finansowych dedykowanych dla osób oszczędzających na emeryturę lub posiada tylko podstawową wiedzę na ten temat. Większość osób chce dowiedzieć się więcej na ten temat, tak wynika…

Więcej

Pośrednicy niechętnie sprzedają IKZE

23/05/2012 r.

IKZE nie przynoszą wielkich zysków dla dystrybutorów, a więc towarzystwa emerytalne nie chcą sprzedawać nowych kont. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) można zakładać od początku 2012 roku, wpłaty na konto zwolnione są z podstawy opodatkowania. Jako jeden z pierwszych towarzystw emerytalnych Amplico PTE wprowadził do swojej oferty IKZE, do tej pory podpisano ponad tysiąc…

Więcej

Najlepsze fundusze akcji amerykańskich i japońskich

08/05/2012 r.

Fundusze inwestycyjne, które w marcu przyniosły najwyższe stopy zwrotu, opierały się na lokowaniu środków w japońskie i amerykańskie spółki. W pierwszej dziesiątce znalazły się też fundusze inwestujące na rynku bałkańsko – tureckim. W Polsce, zgodnie z notowaniami na Giełdzie Papierów Wartościowych dostępnymi na jej stronie internetowej najwięcej zyskały małe i średnie…

Więcej

Emerytura Trzeci Filar IKE

Zobacz więcej