odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Wysokosc emerytury > Nowa emerytura i okresowa emerytura kapitałowa

Nowa emerytura i okresowa emerytura kapitałowa

dodano 1 Kwietnia 2010


Wysokość tzw. nowej emerytury, wypłacanej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a więc I filaru, wyliczana będzie na podstawie sumy środków zgromadzonych przez ubezpieczonego na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wysokość emeryturyKapitał emerytalny stanowi suma waloryzowanych każdego roku składek, jakie do ZUS wpływają od 1999 roku, a w przypadku osób pracujących przed reformą emerytalną także zwaloryzowany kapitał początkowy. Kwotę środków zebranych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w momencie przejścia na emeryturę ZUS podzieli przez średnie dalsze trwanie życia, tzw. współczynnik demograficzny. Ustalany jest on wspólnie dla kobiet i mężczyzn. Każdego roku Główny Urząd Statystyczny publikuje tablice przeciętnego trwania życia dla ubezpieczonych w momencie przejścia na emeryturę. Tak obliczona wartość jest podstawą przyznania emerytury na wniosek składany między 1 kwietnia a 31 marca następnego roku kalendarzowego.

 

Wiek ubezpieczonego w dniu przejścia na emeryturę wyrażony jest w latach i miesiącach. Średnia dożycia jest wielkością statystyczną, służącą ustaleniu liczby miesięcy, przez które ZUS będzie wypłacał świadczenie emerytalne. Przekroczenie tej średniej nie oznacza, że zmienione zostaną zasady czy też wysokość wypłacanej emerytury.

 

Okresową emeryturę kapitałową oblicza się dzieląc wysokość środków na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego (zgromadzonych do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługiwać będzie emerytura ) przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym przejścia na emeryturę osoby ubezpieczonej.

 

Przypomnijmy, że osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku a przed 1 stycznia 1969 roku mogły dokonać wyboru, czy chcą lokować całą składkę emerytalną na obsługiwanych przez ZUS indywidualnych kontach w ramach I filaru. Miały również możliwość do 31 grudnia 1999 roku zdecydowania się na wybór otwartego funduszu emerytalnego w ramach II filaru, co powodowało konieczność przekazania części składki emerytalnej do wybranego OFE.

 

Natomiast osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku mają obowiązek lokowania części składki emerytalnej na indywidualnym koncie obsługiwanym przez ZUS, natomiast część w wybranym funduszu emerytalnym.

 

Nie można dziś określić wysokości przyszłej emerytury, ponieważ zależy ona m.in. od stopy waloryzacji, która nie jest stała. Można jednak oszacować wielkość przysługującego świadczenia w oparciu o wielkość kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS. Pomocne mogą okazać się kalkulatory emerytalne, takie jak ten, zamieszczony na stronie ZUS.

 

Zdjęcie pochodzi z serwisu Flickr.com.

Ciekawy artykuł?

Podziel się z innymi!
Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Telefony komórkowe!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

Komentarze:

  • 31/08/2010 przez gosc (sedlak)

    czy emerytura osoby urodzonej w 1961 r, będzie obliczana głównie na podstawie dochodów z 10 lat przed przejsciem na emeryture,

  • 10/09/2010 przez Ania

    ZUS uwzględnia 10 kolejnych lat z ostatnich 20 lat pracy lub 20 wybranych lat z całej historii pracy. Im lepsze były zarobki w analizowanym okresie tym wyższa będzie emerytura.

Dodaj komentarz

Wyślij

Emerytura Pierwszy Filar ZUS

Zobacz więcej